Sökning: "omvårdnad av mastektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden omvårdnad av mastektomi.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av en bröstcancerrelaterad mastektomi : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en förändrad kropp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Alicia Thomasson; Stina Hermansson; [2024]
  Nyckelord :Breast cancer; Body image; Mastectomy; Nursing care; Person-centeredness; Bröstcancer; Kroppsuppfattning; Mastektomi; Omvårdnad; Personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer drabbar många kvinnor världen över. Ett vanligt och effektivt sätt att behandla sjukdomen är genom en mastektomi, som innebär avlägsnandet av en del av, eller hela bröstet. Att genomgå en mastektomi är ofta påfrestande och kräver stöd från både närstående och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser efter mastektomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Fahime Ebrahimi; Anisa Guleed; [2023]
  Nyckelord :Bröstcancer; kroppsuppfattning; kvinnor; mastektomi; omvårdnad och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och antal kvinnor som drabbas av den ökas varje år i hela världen. Kirurgi är vanligt förekommande vid bröstcancer och en typ av denna är mastektomi som innebär att hela eller delar av brösten avlägsnas. LÄS MER

 3. 3. Vad fick henne att ge upp sina bröst? : En litteraturstudie om kvinnors motiv till att genomgå profylaktisk mastektomi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Andersson; [2023]
  Nyckelord :ärftlig bröstcancer; profylaktisk mastektomi; genitik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancersjukdomen hos svenska kvinnor och utgör en stor del av dödsfall bland kvinnor. Tack vare mammografiundersökningen som erbjuds frivilligt och gratis till alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år samt förebyggande operativa behandlingar överlever dock många. LÄS MER

 4. 4. Att leva med känslan av att ha mist endel av sig själv. : Kvinnors livskvalitet efter mastektomi till följd avbröstcancer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Johanna Lubran; Matilda Olofsson; [2023]
  Nyckelord :kvinna; litteraturstudie; livskvalitet; mastektomi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbarkvinnor i Sverige. De behandlas oftast med bröstbevarande kirurgi följt avstrålbehandling. Flertalet kvinnor behöver genomgå mastektomi, vilket kanha en inverkan på kvinnornas livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser efter mastektomi på grund av bröstcancer : en litteraturöversikt med kvalitativ ansats.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Erica Stjernström; Rebecca Sjölund; [2023]
  Nyckelord :Acceptance; Body image; Breast cancer; Intimacy; Mastectomy; Acceptans; Bröstcancer; Intimitet; Kroppsuppfattning; Mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt är bröstcancer den vanligaste cancerformen med prevalens på 7,8 miljoner. Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där hela bröstet avlägsnas. Litteraturöversikten utgick från omvårdnadsteorin KASAM som beskriver känsla av sammanhang. LÄS MER