Sökning: "penningpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet penningpolitik.

 1. 1. Vem är bäst på penningpolitik - ekonomer eller politiker?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Novak; [2021]
  Nyckelord :inflation targeting; repo; CBI; central bank; quantitative easing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Since 1993 Sweden has, de facto, had an independent central bank, which was verified, de jure, in 1999. The independence of the central bank has during the 2010s been accompanied by drastic drops in the repo rate for the country and the introduction of new monetary policies for Sweden to continue pushing their expansive monetary policy. LÄS MER

 2. 2. Räntelägets påverkan på investeringsnivån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Felix Bång; [2021]
  Nyckelord :Aggregerade investeringar; Ränta; Penningpolitik; OECD; Paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vid genomförandet av företagsinvesteringar anses räntan vara en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Eftersom klassisk makroekonomisk teori antar att en ränteökning kommer att leda till en minskad investeringsnivå var det inte konstigt att många höjde på ögonbrynen när den svenska styrräntan höjdes trots att en ekonomisk nedgång tagit sin början. LÄS MER

 3. 3. Okonventionell penningpolitik och nettoutdelningar : En kvantitativ studie på amerikanska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Eriksson; Fredrik Lindström; [2020]
  Nyckelord :okonventionell penningpolitik; kvantitativa lättnader; nettoutdelningar; aktieåterköp; utdelningar; investeringar; belåning; malinvestments; signaleringshypotesen; fria kassaflödeshypotesen; moral hazard.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Potential implications of the introduction of CBDC for the conduct of monetary policy and the preservation of financial and monetary stability : A case study of the Central Bank of Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Iryna Gnatenko; [2020]
  Nyckelord :CBDC; unconventional monetary policy; central bank; digital money; Sweden; CBDC; digital centralbanksvaluta; okonventionell penningpolitik; centralbank; digitala pengar; Sverige;

  Sammanfattning : The past decade has offered up some fintech innovations that are gradually reshaping the financial sector. Phasing out of paper currencies together with the populatization of the private digital currencies has propelled central banks to consider issuance of their digital currencies – so called Central Bank Digital Currency (CBDC). LÄS MER

 5. 5. Bostadspriser i inflationsmått och penningpolitik : En analys av effekterna av alternativa inflationsmått på den svenska reporäntan 2005-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lars Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Taylorregel; Inflation; Konsumentprisindex; Reporänta; Bostadsmarknad;

  Sammanfattning : De svenska bostadspriserna har de senaste åren ökat betydligt snabbare än inflationen. Uppsatsen beräknar Sveriges inflation under perioden 2005–2017 med ett inflationsmått som använder anskaffningsansatsen för att mäta boendekostnader. LÄS MER