Sökning: "pollen"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet pollen.

 1. 1. INDIVIDUAL TRAIT MATCHING OF BUMBLEBEES (BOMBUS) AND FLOWERS ALONG AN ENVIRONMENTAL GRADIENT

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Johan Per Michael Svedin; [2022]
  Nyckelord :Arctic climate change; Bombus; Flower morphology; Plant-pollinator trait-matching;

  Sammanfattning : Insect pollinators serve a critical role in maintaining plant biodiversity and are especially susceptible to changes within their environment. To study the possible effects of seasonal variation in temperature, as well as climatic temperature increase on the plant-pollinator community, the relationship between bumblebee and flowering plant traits along an elevational gradient, representing warming-induced changes in plant community, were examined. LÄS MER

 2. 2. Mapping edge vegetation in connection to beech forest to locate potential habitats for red-listed beetles in Scania, Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lovisa Rosenquist Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :forest; temperate broadleaved forest; beech; biodiversity; edge vegetation; southern Sweden; Scania; beetles; Natura 2000; Fagus sylvatica; Stictoleptura scutellata; Ischnomera sanguinicollis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The number of species classified as red-listed has increased by 11% between 2015 and 2020, with beetles and butterflies being especially affected. Among these are the vulnerable longhorned beetle (Stictoleptura scutellata) and the endangered false blister beetle (Ischnomera sanguinicollis). LÄS MER

 3. 3. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Nyckelord :naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Sammanfattning : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. LÄS MER

 4. 4. Global Warming Induced by Oceanic Anoxic Event 1a Had a Pronounced Impact on the Early Cretaceous Terrestrial Vegetation of Southern Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Paleobiologi

  Författare :Marcos Amores; [2022]
  Nyckelord :palynology; spore-pollen; biostratigraphy; oceanic anoxic event 1a; high-latitude; Early Cretaceous;

  Sammanfattning : The Mesozoic is punctuated by several rapid global warming events that are marked by the worldwide deposition of organic-rich marine sediments. These events, known as oceanic anoxic events (OAEs), are characterised by intervals where the worldwide carbon cycle suffers a disruption due to major palaeoceanographic and climatic shifts, leading to anoxic marine environments and the creation of black shales. LÄS MER

 5. 5. Granens ankomst och etablering i Skandinavien under postglacial tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Pontus Funck; [2022]
  Nyckelord :gran; picea abies; makrofossil; megafossil; pollenanalys; skogshistoria; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Att förstå hur vegetation reagerar på klimatförändringar är viktigt av flera skäl, inte minst eko-nomiska när det gäller träd som är betydelsefulla för skogsbruket såsom gran (Picea abies) och tall (Pinus Sylvest-ris). För att förstå detta behövs kunskap om de mekanismer som ligger bakom trädarternas respons på förändringar i deras levnadsmiljö, vilket man kan få från paleoekologisk forskning baserad på pollenanalyser, aDNA-analyser och makrofossilanalyser. LÄS MER