Sökning: "reading aspects"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden reading aspects.

 1. 1. Grepp om begreppen IB-elevers användning av litteraturvetenskaplig terminologi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Sjölander; [2020-03-06]
  Nyckelord :literary terminology; poetry; International Baccalaureate; Language A Literature; upper secondary education; close reading;

  Sammanfattning : This study investigates the use of literary terminology in student poetry commentaries. 40 upper secondary school literature students on the International Baccalaureate Diploma Programme are asked to note down their obser-vations on a previously unseen poem, ”Utvandrarna” by Swedish poet Kjell Espmark (1972). LÄS MER

 2. 2. KULTUR, INDIVIDUALITET OCH HEGEMONI En kritisk diskursanalys av migrantdiskurser i tidskriften Socionomen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristofer Kalmark; Karin Lönn Larsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; CDA; professional journals; media; Socionomen; migrants; migration; neoliberalism; social work; hegemony; ideology;

  Sammanfattning : Two important processes stand out in terms of how social work is developed and carried out in Sweden, these being transnational migration and the neoliberal transformation of the welfare state. Against this background this paper aims to critically analyze how a journal addressed to professional social workers depicts migrants and social work with migrants. LÄS MER

 3. 3. Så lockar vi med miljön : en undersökning av inredningsstrategier på folkbibliotekets barnavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Jaros; [2020]
  Nyckelord :folkbibliotek; barnbibliotek; biblioteksinredning; barn; biblioteksmiljö;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain knowledge on the way library managers and librarians describe intentions and ways of working as well as their thoughts on what makes an attractive children’s interior design of public libraries. It is also an aim to acquire knowledge on the way they describe how the interior design works in practice. LÄS MER

 4. 4. Representations of culture in four EFL textbooks for Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Marcus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Culture; Comparison; Textbook analysis;

  Sammanfattning : This paper presents how culture is represented in four commonly used textbooks used in English education in Sweden. The purpose of this paper is to shed light on what aspects of culture that are present in textbooks so that teacher are able to compliment the parts that may be missing from the books. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Malmberg; Kajsa Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Aspekter; Elever; högläsning; Interaktiv; Läsning; Socio-emotionell utveckling; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikt var att undersöka hur högläsning kan utföra i ett klassrum så att det blir en effektiv lärandeaktivitet. Vår frågeställning är: vilka aspekter lyfts som betydelsefulla vid lärarens högläsning? Vi har gjort en litteraturstudie som utgår ifrån vetenskapliga artiklar. LÄS MER