Sökning: "retorik"

Visar resultat 11 - 15 av 1017 uppsatser innehållade ordet retorik.

 1. 11. Hur det personliga blev politiskt. En innehålls- och begreppsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitik 1970-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Sillrén; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; kriminalpolitik; begreppshistoria; innehållsanalys; valmanifest; feminism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att analysera utvecklingen av Socialdemokraternas retorik i kriminalpolitiska frågor genom att placera den i en historisk kontext. Arbetet bygger på en studie av partiets valmanifest under perioden 1970-2018. LÄS MER

 2. 12. Knack knack. Vem där? Populism! - visuell analys på valfilmer från Sverigedemokraterna och Vänsterparitet inför valet 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olof Af Geijerstam; Annika Rudolph Lundh; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotic; rhetoric; branding; election movie; Sverigedemokraterna; Vänsterparitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Political parties use different strategies to get the voters to vote for them. The technological development has meant that the use of election movies no longer is something only used in The United States but also something used in Sweden. LÄS MER

 3. 13. Undervisning i muntlig framställning : En litteraturstudie om muntlig framställning i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Oral speaking; public speaking; communicative competence; oral proficiency; rhetoric; education; teaching.; Muntlig framställning; kommunikativ kompetens; tal; talträning; retorik; explicit undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att utreda vad aktuell forskning säger om undervisningen i muntlig framställning i gymnasieskolan. I studien har tidigare forskning inom området systematiskt samlats in och analyserats. Resultatet visar att muntlig framställning ofta får mycket begränsat undervisningsutrymme i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 14. Att uttrycka det otänkbara : Jacques Derridas farmakon som argument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Åke Gasslander; [2019]
  Nyckelord :Jacques Derrida; farmakon; retorik;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen ämnar jag att undersöka retoriken i ordet farmakon så som det behandlats av Jacques Derrida. Genom en nära läsning av Derridas texter identifieras farmakon först som ett ogripbart koncept och sedan som en typ av paradox. LÄS MER

 5. 15. Ett otydligt läroplansmål? : Förskollärares förståelse av läroplansmålet om att motverka traditionella könsmönster och könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cecilia Boström; Maja Brunner; [2019]
  Nyckelord :Läroplanenkönsmönster; könsroller; tolkningsrepertoar; konstruktion; retorik; socialkonstruktionism; diskursanalys; diskurspsykologi; förskollärare;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en värld där jämställdhetsfrågan är omtalad, och där brister inom detta upptäcks redan i hur det arbetas i förskolan. Pojkar och flickor får olika förutsättningar redan från att de är barn i förskolan på grund av förväntningar och föreställningar som finns på kön. LÄS MER