Sökning: "Åsa Engström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Åsa Engström.

 1. 1. Studiehandledning som insats för nyanlända elever En intervjustudie om några pedagogers och studiehandledares upplevelse av studiehandledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Engström; Mimmi Olinder; [2020-01-16]
  Nyckelord :Studiehandledning; nyanlända; samverkan; utformning; stödinsats; organisation;

  Sammanfattning : Syfte: studiens syfte är att undersöka hur studiehandledning som insats för nyanlända elever ser ut på fyra högstadieskolor, enligt några pedagoger och studiehandledare som arbetar på skolorna.Teori: studiehandledning på modersmålet är en viktig insats för nyanlända elever i den ordinarie undervisningen, speciellt för högstadieelever. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER

 3. 3. Borderline personlighetsstörning : Mötet mellan vårdpersonalen och patienten med borderline personlighetsstörning.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Åsa Engström; Sofie Stolt; [2008]
  Nyckelord :Borderline; personlighetsstörning; faktorer; interaktion; patient; vårdpersonal; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 1-2 % av befolkningen har Borderline personlighetsstörning. Patienter med borderlineproblematik upplevs ofta som en frustrerande patientgrupp. Det är därför viktigt att bygga upp en kontaktrelation mellan patienten och vårdpersonalen. LÄS MER

 4. 4. Vägen till studie- och yrkesvägledarprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Åsa Blixt; Anna Engström; [2007]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledarprogrammet; Social bakgrund; Könstillhörighet; Vägledning;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att synliggöra hur resurser knutna till social bakgrund och könstillhörighet påverkat studenters orientering i valet att läsa på högskola och Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vi har lyft fram vägledningens betydelse i de olika valen av utbildningar. LÄS MER