Sökning: "risk prognos"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden risk prognos.

 1. 1. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Användbarheten av inflammationsmarkören SAA som komplement vid kvarkadiagnostik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :Kvarka; Serum Amyloid A; subklinisk smittbärare;

  Sammanfattning : Kvarka är en global bakteriell övre luftvägsinfektionssjukdom hos häst orsakad av bakterien Streptococcus equi (S. equi). Sjukdomen i sig är sällan livshotande för de hästar som drabbas men innebär ett lidande för djuren och den orsakar ofta stor skada. LÄS MER

 3. 3. Prognosis of malignant lymphoma in dogs and correlation to thymidine kinase (TK1) : a retrospective study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Falk; [2018]
  Nyckelord :lymphoma; malignant lymphoma; thymidine kinase; TK1; canine; dog; prognosis;

  Sammanfattning : Malignant lymphoma is the most common canine hematopoetic neoplasm, with an estimated incidence rate of 20-100 cases per 100,000 dogs. Malignant lymphoma can arise in any organ containing lymphoid tissue and is characterized by malignant proliferation of lymphoid cells. LÄS MER

 4. 4. Development of a method for the analysis of serglycin proteoglycan gene expression in canine blood samples

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kristin Löfqvist; [2018]
  Nyckelord :Canine cancer; ; serglycin; ; biomarker; ; qPCR; ;

  Sammanfattning : Cancer is a highly prevalent disease among canine breeds. Nowadays, mainly histology parameters are used to determine the prognosis and for selecting treatment strategies. Due to the high degree of morbidity and mortality in cancer affected dogs, there is a strong need to identify additional diagnostic methods and biomarkers. LÄS MER

 5. 5. Antibiotikaanvändning vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Larsson; [2018]
  Nyckelord :Pyometra; livmoderinflammation; hund; antibiotika; retrospektiv;

  Sammanfattning : Pyometra is defined as a bacterial uterine infection with accumulation of pus in the lumen. The disease affects middle-aged to older non-spayed female dogs. Pyometra is a serious disease which can lead to life-threatening complications such as peritonitis and sepsis. LÄS MER