Sökning: "riskbeteenden"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet riskbeteenden.

 1. 1. ”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-08-25]
  Nyckelord :ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom ensamverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällandederas professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi harutformat studiens metod med redskap från Grundad teori. LÄS MER

 2. 2. ”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-05-26]
  Nyckelord :ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom ensamverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällandederas professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi harutformat studiens metod med redskap från Grundad teori. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars sexuella riskbeteenden påverkas av psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna Hägg; [2021]
  Nyckelord :adolescent; mental health; sexual risk behavior; young adults; psykisk ohälsa; sexuella riskbeteenden; unga vuxna; ungdomar;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Ungdomar med psykisk ohälsa är en utsatt grupp i samhället med större risk för ohälsa.SYFTE: Syftet med litteraturstudien var att ta reda på hur psykisk ohälsa påverkar ungdomars sexuella riskbeteenden. LÄS MER

 4. 4. ACOA upplevelser av stöd i barndomen och relationer senare i livet : finns det ett samband mellan dessa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Johansson; Josefin Filipsson; [2021]
  Nyckelord :Attachment; Bronfenbrenner; double bind; ACOA; Anknytning; Bronfenbrenner; dubbelbindning eng; double bind ; ACOA;

  Sammanfattning : Det är många barn som far illa av att leva med vårdnadshavare som har ett alkoholmissbruk. Dessa barn kan utveckla riskbeteenden och få anknytningsproblem, vilket kan hänga med långt senare i livet. LÄS MER

 5. 5. Pornografikonsumtion hos unga flickor och pojkar med olika socioekonomisk- och etnisk bakgrund – en kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Öhlund; [2021]
  Nyckelord :Pornografi; risktagande; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund. Pornografi har visat sig vara korrelerat med flera sexuella riskbeteenden bland unga. Pornografikonsumtion blir allt vanligare bland unga, men litet är känt om hur kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet påverkar ungas pornografikonsumtion. Syfte. LÄS MER