Sökning: "sap"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet sap.

 1. 1. Socialdemokratin och kapitalismen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jesper Eneroth; [2020-01-28]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; Kapitalism; Ideologi; Partiprogram; Socialism;

  Sammanfattning : The Swedish Social Democratic Party (SAP) has been the most influential political party in Sweden during the 20th century. This study investigates the changes in social democratic ideology by analysing the party programs, between the periods of 1975 to 2020, and by interviewing the people who wrote the programs. LÄS MER

 2. 2. Socialdemokraternas valnederlag 1976 : En teoriprövning av orsakerna till Socialdemokraternas maktställning under 1900-talet fram till valnederlaget 1976.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :André Berger; [2020]
  Nyckelord :Electoral defeat; employee funds; nuclear power policy; party politics; Social democrats;

  Sammanfattning : The Swedish Social Democratic Party (SAP) was in power for decades by successfullyimplementing a “third way” policy based on Marxist ideology. This policy was unique since itsimultaneously spurred economic growth, welfare, and equality between classes. LÄS MER

 3. 3. Effective Task Scheduling of In-Memory Databases on a Sub-NUMA Processor Topology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hadar Greinsmark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Query throughput of in-memory databases greatly depends on how fast data can be accessed in DRAM. With a growing number of cores on processors, the expectation that all attached DRAM on a processor is equally accessible by every core is harder to meet. LÄS MER

 4. 4. Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna? : En idéanalys av Socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl-Fredrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :Fritt skolval; Klassisk socialdemokrati; nyliberalism; Socialdemokraterna; hegemoni;

  Sammanfattning : Sammandrag Carl-Fredrik Olsson, Självständigt forskning- och utredningsarbete, Ht 2019,   Handledare: Johanna Tangnäs, Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna: en idéanalys av det socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet Syftet med studien är att undersöka om det inträffat ett idéskifte gällande frågan om det fria skolvalet inom det Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) mellan åren 1988-1996. Givet partiets hegemoniska ställning inom svensk politik är även syftet att undersöka om partiets eventuella idéskifte lett till att idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk. LÄS MER

 5. 5. Bred kollisionsdetektering för spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Franz Jonzon; [2020]
  Nyckelord :Bredfas; kollisionsdetektion; arbetsbelastningsanpassande; Broadmark; spelmotor;

  Sammanfattning : Bredkollisionsdetektionsalgoritmer är oftast specialiserade så de endast fungerar optimalt i specifika scenarier. Arbetsbelastningsanpassande algoritmer skulle möjligen vara effektiva i flera olika scenarier, likt de som kan uppstå i datorspel. LÄS MER