Sökning: "scraping"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet scraping.

 1. 1. Att hitta en nål i en höstack: Metoder och tekniker för att sålla och gradera stora mängder ostrukturerad textdata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emeli Pettersson; Albin Carlson; [2019]
  Nyckelord :Information Retrieval; Artificial Intelligence; Data pre-processing; Data transformation; Data scraping; Machine learning; Data visualisation; Data storage; Big data; Insights generation;

  Sammanfattning : Big Data är i dagsläget ett populärt ämne som kan användas för en mängd olika syften. Bland annat kan det användas för att analysera data på webben i hopp om att identifiera brott mot mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. A Blockchain-Based Solution to High-Volume Web Scraping With Smart Contracts on Ethereum

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Kastensson Fan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since it is dicult to protect servers from high-volume scraping, a new wayto reduce excessive requests is needed. Using rougher methods such as ratelimit or IP control mechanisms are not sucient. In this report we propose anew solution to counter high-volume web scraping with blockchain technology. LÄS MER

 3. 3. Discovery and Analysis of Social Media Data : How businesses can create customized filters to more effectively use public data

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Lars Wöldern; [2018]
  Nyckelord :automation; marketing; machine learning; artificial intelligence; Linkedin; Bing; Google; web scraping; Headless Chrome; social selling; sales prospecting;

  Sammanfattning : The availability of prospective customer information present on social media platforms has led to many marketing and customer-facing departments utilizing social media data in processes such as demographics research, and sales and campaign planning. However, if your business needs require further filtration of data, beyond what is provided by existing filters, the volume and rate at which data can be manually sifted, is constrained by the speed and accuracy of employees, and their digital competency. LÄS MER

 4. 4. Manufacturing of Electric Candle Preparing Industrial Production

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Leonard Hamngren; [2018]
  Nyckelord :Electric candle; manufacturing; injection moulding; surface roughness; brightness; Elektriskt stearinljus; tillverkning; formsprutning; ytjämnhet; ljusstyrka;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en fortsättning på ett tidigare kandidatexamensarbete vars syfte var att bestämma form och funktion för ett elektriskt stearinljus som skulle se så verklighetstroget ut som möjligt. En prototyp av ljuset byggdes för att testa den nya tekniska lösningen. LÄS MER

 5. 5. A Scalable Recommender System for Automatic Playlist Continuation

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jack Bennett; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As major companies like Spotify, Deezer and Tidal look to improve their music streamingproducts, they repeatedly opt for features that engage with users and lead to a morepersonalised user experience. Automatic playlist continuation enables these platforms tosupport their users with a seamless and smooth interface to enjoy music, own their experience,and discover new songs and artists. LÄS MER