Sökning: "sekter sociologi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sekter sociologi.

 1. 1. Den anonyma sekten

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Charli Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Religion; Sociologi; Sekt; Kult;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra en omdefinition av begreppet sekt som utgår ifrån vad sekten fyller för funktion hos individen, samt att studera om denna nya definition erbjuder plats till storseansen. Studien bygger dels på en kvalitativ intervjustudie med sex respondenter, två observationer som genomförda i vid olika tillfällen samt skrivna vittnesmål från sexton avhoppade sektmedlemmar. LÄS MER

 2. 2. Avhopparnas problematik : En studie om avhopp, sekter, hjälp och symbolisk interaktionism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Magdalena Wänerstam; [2006]
  Nyckelord :Sociologi; Symbolisk interaktionism; sekter; avhopp; hjälp;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGAvhoppare är oftast utsatta och ensamma personer. De har oftast inga vänner eftersom vännerna i den före detta sekten inte längre vill veta av de och de lider oftast av psykiska och/eller fysiska problem eftersom avhoppet i sig ger upphov till en mängd frågor såsom ”Vart ska jag ta vägen?” och ”Vad ska jag göra med mitt liv?” De avhoppare som oftast mår sämst är de personer som vuxit upp i en sekt eftersom de inte har några referensramar, de vet inte hur livet utanför sekten fungerar. LÄS MER

 3. 3. Sekt eller inte? : var går gränsen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Annica Blomqvist; [2001]
  Nyckelord :Tupperware; Bryan Wilson; John Lofland; sekt; sektens psykologi; sektens sociologi; manipulation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen började som något helt annat. En studie över vad egentligen sekter är. Ju längre undersökningarna fortskred desto mer likhetstecken började jag se med ett något helt annat. Jag har varit försäljare i Tupperware i 5 år och det var i detta företag jag hittade likheterna med sekterna jag läste om. LÄS MER