Sökning: "sexuellt överförd infektion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sexuellt överförd infektion.

 1. 1. Ett brev och många frågor. En kvalitativ studie med receptionsteoretisk analys av kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Liebau; [2019]
  Nyckelord :experiences; human papilloma virus HPV ; letter; pap smear; reception theory; sexuality; sexually transmitted infection STI ;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte kvinnors upplevelser när de fick ett HPV-positivt screeningresultat brevledes. Den svenska screeningen för förebyggande av livmoderhalscancer meddelar resultatet i ett kort, standardiserat brev. LÄS MER

 2. 2. Let´s talk about sex: en studie av patienters uppfattning av samtal i samband med testning/smittspårning för sexuellt överförda infektioner med fokus på sexualitet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jack Lukkerz; [2007]
  Nyckelord :sex; HIV; sti; säkrare sex; sexualitet; rådgivning; testning; sexuellt överförd infektion; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the patient's understanding of the counselling while testing for an STI. The method was an inquiry directed to patients at two receptions, where tests for STI are made, and on the Internet for patients who made a test within the last year. LÄS MER