Sökning: "sti"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet sti.

 1. 1. Taluppfattbarhet för utrymningslarm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Denise Pettersson; Emma Lindh; [2020]
  Nyckelord :Taluppfattbarhet; Talöverföringsindex; Talat Utrymningslarm; Människors Beteende vid en Utrymningssituation; Utrymning; Perception av ljud; Maskeringseffekter; Lyssningstest Speech Intelligibility; Speech Transmission Index; Voice Evacuation Alarm; Evacuation; Human Behaviour in Fire; Speech Perception; Masking effects; Listening test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Talade utrymningslarm installeras som en riskreducerande åtgärd i byggnader där det vistas personer som inte kan väntas ha god lokalkännedom. En grundförutsättning för att utrymningslarmet ska uppfylla sin riskreducerande effekt är att det är hörbart, därav är ett talöverföringsindex, STI, på 0,55 rekommenderat. LÄS MER

 2. 2. Leave no one behind, C4D and the Humanitarian Sector’s Involvement with the Deaf Community in Sub Saharan Africa. Focus on the Republic of Congo and Senegal

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emanuel Bissila Foukou; [2019]
  Nyckelord :Communication for Development; Sexual and Reproductive Health; ; Participation; Deaf Community; Sign language; Humanitarian Sector; Senegal; Republic of Congo;

  Sammanfattning : This paper deals with the Deaf community in sub-Saharan Africa, with particular focus on the Republic of Congo, and Senegal. It explores how the humanitarian sector is reaching out to this community, especially regarding Sexual and Reproductive Health. LÄS MER

 3. 3. Changing practices of modes of innovation and interactions

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Bayarmaa Dorjsuren; [2019]
  Nyckelord :Estonia; Post-Soviet transition; STI mode of innovation; DUI mode of innovation; Interactions; Technological innovation; Non-technological innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract: There is growing numbers of literature debating over effective types of innovation modes and interactions that generate innovation output and moreover economic growth. However, these studies are mostly based on the case of developed countries and only few studies cover developing or transition countries. LÄS MER

 4. 4. Ett brev och många frågor. En kvalitativ studie med receptionsteoretisk analys av kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Liebau; [2019]
  Nyckelord :experiences; human papilloma virus HPV ; letter; pap smear; reception theory; sexuality; sexually transmitted infection STI ;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte kvinnors upplevelser när de fick ett HPV-positivt screeningresultat brevledes. Den svenska screeningen för förebyggande av livmoderhalscancer meddelar resultatet i ett kort, standardiserat brev. LÄS MER

 5. 5. Urbana skolgårdar med god ljudmiljö : Akustiska aspekter på skolgårdens design och funktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Leidholdt; [2019]
  Nyckelord :schoolyard; acoustics; sound design; CATT-Acoustic; outdoor classroom; skolgård; akustik; utomhusmiljö; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Barn förväntas kunna leka, vila och lära sig på skolgården, men ljudnivåerna är ofta höga. Det ger upphov till frågan om ljudmiljön på skolgårdar ligger på lämpliga nivåer för dessa tre aktiviteter och hur den kan anpassas. LÄS MER