Sökning: "säkrare sex"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden säkrare sex.

 1. 1. Crop diversity in Scania : geographical and cognitive mapping

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Shaktima López Hösel; [2019]
  Nyckelord :crop diversity; agroecology; food systems; ecosystem services; resilience; farmer s motivations; geographical information systems; self-determination theory; cognitive mapping;

  Sammanfattning : Modern agriculture is characterized by large scale and large-scale farming of a few crops, which rely heavily on external inputs. These kinds of intensive and specialized farming systems are contributing to exceeding the planetary boundaries for our ecosystems. LÄS MER

 2. 2. Elektroniska signaturer : -      ”Det kommer ju rasande snabbt det här.”

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Åse Gyllin; [2019]
  Nyckelord :Elektroniska signaturer; elektroniska signaturers autenticitet; hantering av elektroniska signaturer;

  Sammanfattning : För en arkivarie är autenticitet en viktig del i arkivet, att kunna bevisa olika typer av informations äkthet. I takt med att tekniken utvecklas kommer också nya möjligheter. Möjligheterna kommer tillsammans med frågor och diskussioner om hur detta ska gå att bevara den dagen informationen ska arkiveras. LÄS MER

 3. 3. Olika informationskällors betydelse för kunskap inom sexoch samlevnadEn kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap : inom sex och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Lisa Blomstrand; Josefin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Sources of information; Knowledge; Sexuality and Relationship Education SRE ; Sexuality; Sexual health.; Ungdomar; Informationskällor; Kunskap; Sex och samlevnad; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Hela samhället berörs av bristande kunskap och dåliga attityder kring sexualitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att beskriva ungdomars användning och upplevelse av informationskällor bland olika kunskapsområden inom sexualitet och sexuell hälsa, med en enkät. LÄS MER

 4. 4. Analys av aktivitet i larynx och svalget i stamningsögonblicket : En studie med fiberskopi och elektroglottografi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sofie Grinde; Ronja Olsson; [2019]
  Nyckelord :stamning; larynx; farynx; EGG; fiberskopi; tremor; glottisöppning; sammandragning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate abnormal activity that may occur in the larynx and pharynx in the moment of stuttering, and in which structures this activity can be seen. A secondary purpose was to investigate if fibroscopy can provide a more precise interpretation of electroglottography in stuttering. LÄS MER

 5. 5. Vård av barn i ambulans

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Olivia Bergström; My Tärnberg; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik visar att cirka 10% av ambulansenssjukvårdens larm gäller barn. Tidigare forskningar påvisar att när dessa larm inkommer upplever många sjuksköterskor en stark oro och stress. . Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till barn, under sex år, inom ambulanssjukvården. LÄS MER