Sökning: "sheng"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet sheng.

 1. 1. Antecedents of buying intention towards bio-cotton clothing : A quantitative study among young business students at USBE

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sheng Liu; Bobo Tiger; [2017]
  Nyckelord :sustainable consumption; bio-cotton clothing; Theory of Planned Behaviour; Theory of Perceived Risk; purchase intention;

  Sammanfattning : Due to the growing involvement of external stakeholders including pressure groups such as Greenpeace, sustainability issues have increasingly become a focus point in the business sector. Thereby, many businesses began to integrate sustainability into their corporate mission and vision. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med flerspråkiga elevers ordförrådsutveckling - en undersökning av fyra lärares arbete

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emma Eriksson; Malin Herdmo; Anna Tenten; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; andraspråksinlärning; ordförråd; ordförrådsutveckling; språkligt inflöde och utflöde;

  Sammanfattning : Arbetet fokuserar på flerspråkighet och ordförrådsutveckling i undervisning och grundar sig på ett sociokulturellt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Forskare är eniga kring betydelsen av ett stort ordförråd som viktig för språkutveckling (Stanovich 1986; Vermeer 2001; Shepard & Sheng 2009). LÄS MER

 3. 3. Implementation of an optimization algorithm for autonomous driving applications - A fast QP solver with few memory footprint

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Tao Wang; Xu Sheng; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Internet Banking Adoption in Sweden : An exploratory case study of Internet banking adoption among senior citizens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sheng Kuang Hou; George Gergi; [2015]
  Nyckelord :Internet Banking; Technology; Banking Industry; Elders Adoption; SSTs; Technological Acceptance Model TAM ; Theory of Planned Behavior TPB ; Seniors; Sweden; Umeå;

  Sammanfattning : The development of technology over the recent years has led to tremendous changes in the finance and banking industry. One of the self-service technologies (SSTs) that has triggered a revolutionary impact is Internet banking. LÄS MER

 5. 5. A study of MIMO precoding algorithm in WCDMA uplink

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Sheng Huang; Mengbai Tao; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER