Sökning: "sheng"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet sheng.

 1. 1. Harry Potter och läsbarheten : En studie om översättningen av namn från engelska till kinesiska, i Harry Potter och dödsrelikerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Julia Holmer; [2020]
  Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; namn; läsbarhet; Harry Potter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the names of characters, places, spells and culture specific phenomena, in order to discover which are the most common translation strategies. The names that are analysed are those found in the Chinese translation of the seventh Harry Potter book written by J.K. LÄS MER

 2. 2. Antecedents of buying intention towards bio-cotton clothing : A quantitative study among young business students at USBE

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sheng Liu; Bobo Tiger; [2017]
  Nyckelord :sustainable consumption; bio-cotton clothing; Theory of Planned Behaviour; Theory of Perceived Risk; purchase intention;

  Sammanfattning : Due to the growing involvement of external stakeholders including pressure groups such as Greenpeace, sustainability issues have increasingly become a focus point in the business sector. Thereby, many businesses began to integrate sustainability into their corporate mission and vision. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete med flerspråkiga elevers ordförrådsutveckling - en undersökning av fyra lärares arbete

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emma Eriksson; Malin Herdmo; Anna Tenten; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; andraspråksinlärning; ordförråd; ordförrådsutveckling; språkligt inflöde och utflöde;

  Sammanfattning : Arbetet fokuserar på flerspråkighet och ordförrådsutveckling i undervisning och grundar sig på ett sociokulturellt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Forskare är eniga kring betydelsen av ett stort ordförråd som viktig för språkutveckling (Stanovich 1986; Vermeer 2001; Shepard & Sheng 2009). LÄS MER

 4. 4. Internet Banking Adoption in Sweden : An exploratory case study of Internet banking adoption among senior citizens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sheng Kuang Hou; George Gergi; [2015]
  Nyckelord :Internet Banking; Technology; Banking Industry; Elders Adoption; SSTs; Technological Acceptance Model TAM ; Theory of Planned Behavior TPB ; Seniors; Sweden; Umeå;

  Sammanfattning : The development of technology over the recent years has led to tremendous changes in the finance and banking industry. One of the self-service technologies (SSTs) that has triggered a revolutionary impact is Internet banking. LÄS MER

 5. 5. Pitch processing and learning ability of the tone language Chinese : A correlational study of music and language

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sheng-Ying Isabella Weng; [2014]
  Nyckelord :absolute pitch; relative pitch; language; pitch processing; tone language; mother tongue; linguistics; 绝对音高,声调语言,母语,语言学;

  Sammanfattning : As evidence of intimate music-language relations grow, a certain connection between the use of tone language and the ability of absolute pitch has been found. Genesis of absolute pitch has long been a controversial topic among scientists. LÄS MER