Sökning: "skam vid inlärning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skam vid inlärning.

  1. 1. Skammen och de ickeverbala signalerna vid inlärningssituationer

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

    Författare :EwaMaria Roos; [2017]
    Nyckelord :shame; shame in learning processes; aesthetic voice and speech pedagogue; nonverbal communication; phenomenology; guilt; phronesis; practical knowledge; skam; skam vid inlärning; logonom; ickeverbal kommunikation; fenomenologi; skuld; fronesis; praktisk kunskap;

    Sammanfattning : Skam förlamar och förminskar. Den fördärvar och fördämmer. Men kan man också utvecklas genom skam? Det tar denna vetenskapliga essä upp på ett tvärvetenskapligt sätt. Som logonom och pedagog har jag uppmärksammat min och mina studenters kommunikation i rummet under påverkan av skam eller i situationer då skam kan uppkomma. LÄS MER