Sökning: "logonom"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet logonom.

 1. 1. Skammen och de ickeverbala signalerna vid inlärningssituationer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :EwaMaria Roos; [2017]
  Nyckelord :shame; shame in learning processes; aesthetic voice and speech pedagogue; nonverbal communication; phenomenology; guilt; phronesis; practical knowledge; skam; skam vid inlärning; logonom; ickeverbal kommunikation; fenomenologi; skuld; fronesis; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Skam förlamar och förminskar. Den fördärvar och fördämmer. Men kan man också utvecklas genom skam? Det tar denna vetenskapliga essä upp på ett tvärvetenskapligt sätt. Som logonom och pedagog har jag uppmärksammat min och mina studenters kommunikation i rummet under påverkan av skam eller i situationer då skam kan uppkomma. LÄS MER

 2. 2. O cantor carioca : Vägen till det brasilianska sångsoundet

  L3-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Matilda Bådagård; [2009]
  Nyckelord :Brasilien; samba; sångteknik; sång;

  Sammanfattning : I detta arbete försöker jag sätta fingret på vad det är som gör att en sångare låter brasiliansk. Jag har försökt fokusera på det rent sångtekniska och undersökt och jämfört fem utvalda sångare/sångerskor som betytt mycket för brasiliansk musik. Jag har begränsat mig till samba från Rio de Janeiro. LÄS MER