Sökning: "röstvård"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet röstvård.

 1. 1. Medveten röstuppvärmning för körsångare : Uppvärmning och uppsjungning – hur påverkar det körer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Olsson; [2020]
  Nyckelord :körsång; vokal uppvärmning; uppsjungning; kör och hälsa; kollektiv förberedelse;

  Sammanfattning : En god röstvård inom vokal musik börjar med medvetenhet och förståelse för vikten av uppvärmning och uppsjungning. Följande studie behandlar dessa begrepp inom körsammanhang, utifrån ett kollektivt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Röstens fysioterapi : om förebyggande och kurativt arbete mot röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :röstvård; anspänning; röstproblem; sångförmåga; sånghämningar; förebyggande åtgärder; sångundervisning; sånginlärning;

  Sammanfattning : Muskuloskeletala besvär som triggerpunkter eller generellt ökad muskeltonus utgör ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Spända axlar och käkar är exempel på reflexmässiga skyddsreaktioner vid negativ, okontrollerbar stress. LÄS MER

 3. 3. “Man vill absolut inte ta bort ett uttryck som är grymt!”En kvalitativ intervjustudie om sångpedagogers syn på röstvård och sångteknik i relation till elevers röstideal.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Simonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur verksamma sångpedagoger resonerar kring undervisning av sångteknik och röstvård i relation till sina elevers röstideal. Studien är av kvalitativ karaktär och har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med fem informanter. Studien utgår från forskningsfrågorna: 1. LÄS MER

 4. 4. “Man vill ju kunna sjunga hela sitt liv!” En kvalitativ studie om sångpedagogers arbete med rösthälsa på gymnasium och kulturskola.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniella Springer-Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Musikbranschen ställer idag höga krav på att sångares röster ska hålla över tid, sångrösten ska vara oförbrukbar. Trots att sångpedagoger medverkar och arbetar med sångare som deltar i sångtävlingar, blir sångare ändå hesa eller trötta i sina röster. LÄS MER

 5. 5. Med kroppen som instrument : rösthälsa bland yrkesverksamma sångare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :My Schaffer; [2018]
  Nyckelord :Rösthälsa; Röstvård; Sångteknik; Sångpedagogik;

  Sammanfattning : Som sångare utgörs instrumentet av kroppen vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att lägga ifrån sig sitt instrument. Detta skiljer sångare från andra musiker och kan komma att påverka såväl yrkesliv som vardagsliv. Det finns en mängd olika riskfaktorer som skulle kunna innebära negativ påverkan på sångares rösthälsa. LÄS MER