Sökning: "skeppsgrav"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skeppsgrav.

 1. 1. Båtgravar – för utvalda män och kvinnor. : En studie av båtgravfälten i Vendel, Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Matilda Hildenborg; [2019]
  Nyckelord :Vendel period; boat grave; ship burial; gender; fertility cult; Vendeltid; båtgrav; skeppsgrav; genus; fruktbarhetskult;

  Sammanfattning : During the Vendel period the elite started to bury their men and women in the boat graves. The boat graves have been interpreted differently depending on if the graves were made for men or women. But the grave goods have one thing in common. LÄS MER

 2. 2. Det vikingatida Ladbyskeppet och graven i Mammen belysta av samtida skriftliga källor.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Lehtonen; [2005]
  Nyckelord :Ladby; Jellinge; Mammen; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag med hjälp av en komparativ och hypotetiskt-deduktiv metod diskuterat källäget mellan skriftlig och materiell kultur under vikingatiden. Som avgränsande exempel har jag valt de skriftliga källorna Vita Ansgari från 800-talet samt Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum från 1000-talet. LÄS MER