Sökning: "smittprevention"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet smittprevention.

 1. 1. ”You’re playing Russian Roulette with your body!” : En intervjustudie om hur sjuksköterskor i Missionvale, Sydafrika ser sin roll i att förhindra spridning av HIV/AIDS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tyra Eklund; Matilda Westman; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; HIV AIDS; förebyggande; smittprevention; informationsspridning; Sydafrika; egenansvar; intervjustudie;

  Sammanfattning : HIV/AIDS har i många år setts som ett stort hälsoproblem världen över. Trots det går framstegen för att hindra sjukdomens frammarsch sakta. Sydafrika är ett av de hårdast drabbade  länderna  i  världen.  Landets  unika  historia  försvårar  det  hälsofrämjande arbetet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av isoleringsvård vid smittsam sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Nathalie Andersson; Martina Lindén; [2017]
  Nyckelord :Isoleringsvård; omvårdnad; sjuksköterska; smittsam sjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ibland vårdas patienter med smittsam sjukdom under isolering. Detta för att förhindra att smitta sprider sig ytterligare till medpatienter eller vårdpersonal. Att vårda patienter med smittsam sjukdom utgör en ökad risk för sjuksköterskan att smittas. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar risken för spridning av meticillin-resistenta stafylokocker inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Larsson; [2014]
  Nyckelord :MRSA; Smittprevention; Hygien; Omvårdnad; Metoder; Hinder; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ökad spridning av meticillin-resistenta gula stafylokocker, MRSA, och andra resistenta bakterier är ett växande problem världen över. Samtidigt uppvisar vårdpersonal brister i följsamhet till hygienföreskrifter. Syftet med litteraturstudien var att kartlägga hinder och metoder som påverkar smittspridning av MRSA inom slutenvården. LÄS MER