Sökning: "socioeconomic resources"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden socioeconomic resources.

 1. 1. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 2. 2. Scaling Frugal Innovation Based Startups to Accelerate Sustainable Development : A Minor Field Study in Cape Town, South Africa

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sofia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Frugal Innovation; Entrepreneurship; Emergent Markets; Sustainable Development Goals; Ecosystem; Minor Field Study;

  Sammanfattning : With the rise of a global economy and the growing importance of emerging markets, socioeconomic and environmental issues are becoming the main driving forces for many innovation practitioners. As a result of the recognition that traditional ways of managing innovation are not sustainable and that more inclusive and accessible efforts are needed, the exploration of frugal approaches to innovation has emerged. LÄS MER

 3. 3. I spåren av ohälsa : Med fokus på det friska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gudrun Berker; Mia Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Ohälsa; friska arbetsplatser; hälsofrämjande insatser; salutogent synsätt; friskfaktorer; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund Ohälsa är ett aktuellt ämne inom organisationer och företag. För att hålla nere kostnaderna för sjukskrivningar och arbetsskador i samhälle, företag och organisationer är det väsentligt att nyttja resurser i form av personal effektivt. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden för elevers framgång i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Majed Al Asade; Gresa Hoxha; [2020]
  Nyckelord :Socioekonomisk bakgrund AND Likvärdighet AND Framgång;

  Sammanfattning : This knowledge review looks into the significance of students´ socioeconomic backgrounds and their success in school. The term socioeconomic background is defined from Pierre Bourdieu’s theory of capital and sees if there is any correlation between economic, cultural and social capital and success in students´ academic career. LÄS MER

 5. 5. Modelling of the Hong Kong Power System by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Gauthier Pierre-Antoine Colonel-Bertrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hong Kong is a semi-autonomous region of the People’s Republic of China. As a former British colony on the South China Sea, it enjoyed early exposure to international trade. Hong Kong now features a developed liberal economy largely based on financial services. It is also densely populated and features little indigenous energy resources. LÄS MER