Sökning: "språk och lagar"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden språk och lagar.

 1. 1. Hbtqi-kärlek – en lösning på världsproblem eller din ensak? : En kritisk diskursanalys av legitimeringar av hbtqi-personers rättigheter på riksdagspartiernas webbplatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofia Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Legitimeringsanalys; kritisk diskursanalys; hbtqi-frågor; riksdagspartier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad framställningar av hbtqi-personers rättigheter kan säga om Sveriges riksdagspartiers föreställningar om gruppen. Detta görs genom en multimodal legitimeringsanalys samt en kritisk diskursanalys av riksdagspartiernas webbplatssidor. LÄS MER

 2. 2. Immigranters upplevelse av språkbarriärer inom hälso- och sjukvård : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sun Elisabeth Vikström; Lania Karim; [2022]
  Nyckelord :Language barrier; patient experiences; communication problems; health care; immigrants; Språkbarriär; patientupplevelser; kommunikationsproblem; hälso- och sjukvård; immigranter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 var fler än 2 miljoner av Sveriges invånare utrikes födda. Kommunikation är en grundförutsättning för att ge en god vård vilken tar hänsyn till patientens integritet och autonomi. Vid kommunikation där språkbarriärer förekommer används formella och informella tolkar. LÄS MER

 3. 3. Att vara chef med utländsk bakgrund : Butikschefers upplevelse av sin arbetssituation och yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fabian Arvidsson; Marie Mulaosmanovic; [2022]
  Nyckelord :Foreign background; store managers; discrimination; inequality regimes; Sweden; informal favoritism; social and cultural capital; habitus;

  Sammanfattning : Previous research has shown that in the last 20 years, there has been discrimination againstindividuals with a foreign background in the Swedish labor market. Statistics illustrate thatpeople with a foreign background have weaker representation than Swedish-born inmanagerial positions. LÄS MER

 4. 4. Internationalization Barriers in the Healthtech Industry : A study of barriers that business-to-business Software-as-a-Service healthtech companies experience when expanding organically from Sweden to other European markets

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Julie Salicath Aasen; Sara Samie Ghafarokhy; [2022]
  Nyckelord :Barriers; Expansion; Internationalization; Healthtech; Software-as-a-Service; Business-to-Business; Barriärer; Expansion; Internationalisering; Healthtech; Software-as-a-Service; Business-toBusiness;

  Sammanfattning : As a result of the aging and growing population in Europe, the demand for healthcare services continues to rise. It is therefore important to streamline the healthcare sector to manage the growing demand. One way to do this is by implementing digital-health solutions. LÄS MER

 5. 5. Flyktingars problem och behov vid social integration : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rose-Marie Yousef; Johanna Nord; [2021]
  Nyckelord :Refugee; Refugee family; Social integration; Needs; Swedish migration policy; Flykting; Flyktingfamilj; Social integration; Behov; Svensk migrationspolitik;

  Sammanfattning : Background: Integration policy and immigration policy advocate for the needs of refugees, protection and integration into society. Measures through policies have been arranged to facilitate integration, but there are problems with the implementation of a successful integration policy for refugees. LÄS MER