Sökning: "stormar"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet stormar.

 1. 1. Klimatvakna nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lukas Andreasson; Robin Gustavsson; Christian Ugge; [2019-06-27]
  Nyckelord :natural disaster; storm; tropical storm; environment; climate change; newspaper; reporting of natural disasters in written daily press.;

  Sammanfattning : Scientific evidence shows a connection between an increased frequency of intense natural disasters and man-made climate change. The purpose of this study is to see if – and to what extent – swedish press reports about climate change in their news coverage of natural disasters. LÄS MER

 2. 2. Simulering av koldioxidavskiljningsprocesser nyttjande 2-amino-2-metyl-propanol

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Richard Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Kemiteknik; Chemical engineering; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : A rather hot subject in today’s society is global warming. Both technical progresses and global agreements between nations are much needed to counter this ever growing world problem. LÄS MER

 3. 3. Det stormar kring barnet - Diskursiva bilder av barn i julkalendern Storm på Lugna gatan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hannah Lind Persson; Ebba Rodriguez Bristulf; [2019]
  Nyckelord :diskurs; barnprogram; bilder av barn; konstruktion; visuell metodologi;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker vi vilka bilder av barn som konstrueras i julkalendern Storm på Lugna gatan (2018). Vi studerar dessa bilder genom att analysera hur olika relationer mellan kategorin barn och kategorin vuxna uttrycks och förhåller sig till varandra. LÄS MER

 4. 4. MORGONDAGENS INGENJÖRER : Vad värderar generation Y hos deras framtida arbetsgivare?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Astrid Ling; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; kompetensförsörjning; Generation Y; ingenjörer; arbetslivsvärderingar.;

  Sammanfattning : Många företag och organisationer står idag inför en stor kompetensförsörjningsproblematik som skapats på grund utav den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden de senaste åren. En av de yrkesgrupper som idag är högt efterfrågade på arbetsmarknaden är utbildade ingenjörer. LÄS MER

 5. 5. Fält- och flygbildsskattning av i skogen kvarvarande virkesvolymer i Medelpad efter 2010-talets stormar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Anders Ellingsson; [2018]
  Nyckelord :flygbildstolkning; linjetransekt; skogsinventering; linjekorsning; Horwitz-Thompson skattning;

  Sammanfattning : Att snabbt kunna skatta hur mycket virkesvolymer i form av lågor det finns i skogen efter en storm är viktigt för att få en bild av skadeläget. Dessutom är det av intresse gällande biologisk mångfald, förluster i virkesintäkter samt för bedömning av risk för framtida angrepp av skadeinsekter. LÄS MER