Sökning: "stormar"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet stormar.

 1. 1. Kustprocesser i Arktis – med en fallstudie på Prins Karls Forland, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Elin Jirdén; [2020]
  Nyckelord :Arktis; Prins Karls Forland; kustprocesser; kusterosion; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is facing great changes due to current climate changes, where the Arctic coasts are especially vulnerable. Changes in temperature, mean sea level, storms and sea ice extent are some of the factors that shape how the coasts and beaches can be changed. LÄS MER

 2. 2. Stormar, scenarier och smarta enheter – En retorisk analys av förberedande krisinformation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Tenor; [2020]
  Nyckelord :Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; retorik; myndighetskommunikation; humor; katastroffilm; förberedande krisinformation; krisberedskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder retorik och humor på ett retoriskt sätt för att övertyga i tre olika krisförberedande informationsvideor från år 2019. Detta görs genom en kvalitativ retorisk analys med stöd av semiotik för att undersöka de tecken som bygger upp det retoriska budskapet genom apellformerna logos, ethos och pathos. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassning av södra Sveriges skogsbruk inför ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Skogsförvaltning; klimatanpassning; skötselmetoder; risker; enskilda skogsägare; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Increased greenhouse gases in the atmosphere will have an extensive impact on Sweden's forests. These are an important natural resource, and they contribute with socially important functions such as ecosystem services and timber production. LÄS MER

 4. 4. Klimatresiliens för lagerbladsolja, en analys av industrin för lagerbladsolja i Samväldet Dominica

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Moa Rosén; [2020]
  Nyckelord :Bay; Bay Oil; Bay Rum; Pimenta racemosa; Essential Oil; Dominica; Commonwealth of Dominica; Caribbean; Climate Change; Extreme Weather; Hurricane; Hurricane Maria; Tropical Storm Erika; Artisanal Distilleries; Steam Distillation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samväldet Dominica är en liten önation i de Små Antillerna i Västindien. Denna studie analyserar och sammanställer konsekvenser som de senaste stormarna och orkanerna haft på den lokalt traditionella industrin för lagerbladsolja. LÄS MER

 5. 5. Beach Nourishment at Faxe Ladeplads in Zealand, Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anna Adell; [2020]
  Nyckelord :Beach nourishment; erosion; coastal protection; coastal morphology; sediment dynamics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The recent beach nourishment performed at Faxe Ladeplads in Zealand, Denmark was established with the objective to reduce wave overtopping onto the adjacent road and also aimed to restore a beach for recreation. During the time that the nourishment has been in place, the appearance of the beach has changed significantly compared to when it was initially restored. LÄS MER