Sökning: "surveying"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet surveying.

 1. 1. The sociology of maps : Land surveying production and networking practices during Storskiftet in Sweden 1761–1769

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Sarah Vorminder; [2019]
  Nyckelord :Lantmäteriet; Storskiftet; land surveying; map making; the enlightenment; scientific culture; eighteenth-century; agriarian revolution; network;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av digitala höjdmodeller som underlag vid hydrologisk modellering : Jämförelse mellan nationella höjdmodellen och DEM skapad från UAS och fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sophie Strömberg; Stina Thelin; [2019]
  Nyckelord :Hydrological modeling; UAS; National height model; DEM; Hydrologisk modellering; UAS; Nationella höjdmodellen; DEM;

  Sammanfattning : I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality andAugmented Reality : A Survey from Scania’s Perspective

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Karl Ingerstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual reality and augmented reality are technological fields that have developed and expanded ata great pace the last few years. A virtual reality is a digitally created environment where computergeneratedelements are displayed to a user via different interfaces for the respective senses. LÄS MER

 4. 4. Lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator: en undersökning av Leica GS18 T

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Åsa Almstedt; Niclas Peterson; [2019]
  Nyckelord :GNSS; Leica GS18 T; measurement uncertainty; network RTK; tilt compensation; GNSS; Leica GS18 T; lutningskompensator; lägesosäkerhet; nätverks-RTK;

  Sammanfattning : Ett på marknaden nyligen introducerat GNSS-instrument är Leica GS18 T med inbyggd lutningskompensator, baserad på kombinerad GNSS- och tröghetsnavigeringsteknik (INS), som gör att mätstången med GNSS-instrumentet inte behöver centreras över den punkt som ska mätas in. Förutom att utföra snabbare mätningar möjliggör lutningskompensatortekniken inmätning av dolda punkter där konventionell GNSS-mätning normalt inte är möjlig utan mer tidskrävande indirekta metoder måste användas. LÄS MER

 5. 5. Visualizing cadastral parcels for surveyors using handheld Augmented Reality

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Linus Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Augmented Reality; land-surveying; geographic information system; location-based services; handheld;

  Sammanfattning : The purpose of this study consists of gaining an understanding about Augmented Reality (AR) and if this technology can help land-surveyors to visualize cadastral parcels using an iOS app. In addition, the app is also used to get insights of what it takes for an AR system to replace 2D paper maps completely. LÄS MER