Sökning: "Kungsbacka"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Kungsbacka.

 1. 1. Planering för en effektiv hemtjänst - En fallstudie om kapacitetsplanering och schemaläggning inom Hemtjänsten i Kungsbacka Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Barkman; Sara Björnhager; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; schemaläggning; sjukvård; hemtjänst; Kungsbacka;

  Sammanfattning : The healthcare sector in Sweden and the rest of the world is facing many challenges with an agingpopulation and multi-morbidity. The system requires enough competent health care personnel toperform tasks, while the operations departments need to use the resources in an efficient way. LÄS MER

 2. 2. Vårdvagnen som reducerar omsorgspersonalens sannolikhet till belastningsskada : Ett projekt för att modernisera arbetsförhållandena på seniorboenden och förebygga ett repetitivt arbete bland omsorgspersonalen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ellen Brenander; Nils Salonen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis has been carried out in collaboration with health and social care department at the municipality of Kungsbacka. The innovation project has involved a product development process with purpose to modernize the working conditions at senior residence and prevent repetitive work among caregivers. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i detaljplaneprocessen : En kartläggning av verksamhetsprocessen för exploatördriven detaljplanering

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karolina Mikkonen; Nina Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Detailed development planning; municipality; private developer; Byggherredriven detaljplanering; exploatör; kommun;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har detaljplaneprocessen fått kritik för att vara ineffektiv och en bromskloss för samhällsbyggandet. Samtidigt rapporterar flera länsstyrelser att kommuners kunskap gällande detaljplanering har sjunkit. LÄS MER

 4. 4. Analys av mikronät : Genomgång av regelverk och teknoekonomiskutvärdering av mikronätet i Fjärås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Cristina Stoltz; Johan Skrealid; [2020]
  Nyckelord :mikronät; energidelning; solceller; laddningsinfrastruktur;

  Sammanfattning : The basis for Swedish electrical laws is a safe, fair and effective distribution. However, the speed of development and transition to more renewable electrical production is by some described as outpacing the inertia of the current regulatory framework. LÄS MER

 5. 5. Investigating flood risk cost in Kungsbacka using the ICPR FloRiAn GIS-tool

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Lindqvist; [2019-10-25]
  Nyckelord :Flood risk cost; flood risk analysis; risk management; flood; natural hazard; ICOR FloRiAn; GIS;

  Sammanfattning : Losses from floods have increased in recent years, worldwide and in Sweden. Understanding the economic and non-monetary cost of being exposed to flood hazard is important from a spatial planning perspective, particularly in urban areas. LÄS MER