Sökning: "syndabock"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet syndabock.

 1. 1. Batikhäxan – ett kvinnligt supermonster : En kritisk diskursanalys av tre politiska pamfletter

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Elisabeth Lahti Davidsson; [2019]
  Nyckelord :batikhäxa; tie-dye witch; witches; female monster; critical discourse analysis; political pamphlets; Katerina Janouch; discursive strategies; feminist theory; discourse theory; patriarchal power; scapegoat; misogyny; anti-feminist; islamophobic; xenophobic; nationalist; apocalyptic.; batikhäxa; häxa; kvinnligt monster; kritisk diskursanalys; politiska pamfletter; Katerina Janouch; diskursiva strategier; feministisk teori; diskursteori; patriarkal makt; syndabock; misogyni; anti-feministisk; islamofobisk; xenofobisk; nationalistisk; apokalyptisk.;

  Sammanfattning : This thesis shows how misogynous and stereotypical images of women, which historically have been used to transform them into witches and monsters, are now reused in the construction of the term “batikhäxa” (“tie-dye witch”). Feminist and discourse theory form the framework of this study which includes the analysis of three opinion pieces, or political pamphlets, that were published between 2010 – 2018: "Batikhäxorna och makten" by the pseudonym Julia Caesar, "Refugee 'Children"& The Women Who Sexually Exploit Them" by the pseudonym Angry Foreigner and "De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention för att ställas till svars " by Katerina Janouch. LÄS MER

 2. 2. Är EU:s riktade sanktioner positiva för grundläggande mänskliga rättigheter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Renas Faik; [2017]
  Nyckelord :Sanktioner; Europeiska Unionen; Mänskliga Rättigheter; effekter; Zimbabwe; Vitryssland; Irak; Syrien; Iran; Mest lika; Mest olika; Erika Moretz; Internationella relationer; indikatorer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar EU:s riktade sanktioner angående huruvida de påverkar de grundläggande mänskliga rättigheter till exempel tillgången till rent vatten, mat, ekonomi och sjukvård. Med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod redogör uppsatsen en olika indikatorer om mänskliga rättigheter och rapporter om effekter av sanktioner. LÄS MER

 3. 3. Jag blev en syndabock : Inkludering av pedagoger med funktionshinder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rasmus Jonsson; Ninnie Welander; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; pedagoger; funktionshinder; normspektrat;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur väl inkluderade pedagoger med funktionshinder upplever att de blir i arbetslaget på förskolan.  Detta undersöktes med en webenkät som postades på olika forum för förskolepersonal. LÄS MER

 4. 4. PISA och lärarprofessionens självbild : En diskursanalys av lärarprofessionens meningsskapande och den diskursiva kampen kring PISA-fenomenet

  L3-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Wittenberg; [2016]
  Nyckelord :Diskurs; PISA; diskursanalys; lärarprofession; politik; självbild; professionsteori; utbildning; skola; lärare; subjektsposition; legitimering; dislegitimering; antagonism; diskursiv kamp.;

  Sammanfattning : Den internationella kunskapsmätningen PISA får en allt större uppmärksamhet och betydelse inom den skolpolitiska debatten i Sverige. I studien undersöks betydelsebildningen kring PISA-fenomenet inom den svenska lärarprofessionen och de subjektspositioner som konstrueras i den diskursiva kampen om betydelse, både inom lärarprofessionen och i relationen till politiken. LÄS MER

 5. 5. "Alla 'utomkommande' är i min världs potentiella mördare"- En studie i internetbaserade kommentarers uttryckta hotbilder och deras anknytning till rädsla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mimmi Thor; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Islamofobi och främlingsfientlighet på internet är aktuella ämnen både i samhällsdebatten och i samhällsvetenskaplig forskning idag. Tidigare forskning på området har dominerats av ett makroperspektiv med fokus på politiska processer eller socioekonomisk status, färre av studierna har utgått från ett mikroperspektiv. LÄS MER