Sökning: "Malin Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Malin Jansson.

 1. 1. VÅRD AV PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin åkerviken; sara jansson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ; litteraturstudie; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle berörs allt fler människor av psykisk ohälsa och det är vanligt att söka hjälp inom somatisk vård. Patienter upplever att sjuksköterskor saknar kunskap och erfarenhet inom psykisk ohälsa vilket ses vara en orsak till att patienter undviker att söka vård. LÄS MER

 2. 2. IFRS 9 – ny standard för finansiella instrument –En studie om vad som styr svenska börsnoterade företags redovisningsval vid värdeförändringar i egetkapitalinstrument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Hörnberg; Malin Jansson; [2019-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Elever förståelse av kommutativitet : En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av kommutativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Malin Jansson; Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; aritmetik; kommutativitet; räknelag och elev;

  Sammanfattning : Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Prekonceptionell hälsa och vård ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Jansson; Malin Engström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Landskapsarkitektens arbete med växtlighet som ett föränderligt material

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Jansson; [2019]
  Nyckelord :succession; växtsamhälle; planteringsmetoder; representationsteknik; ekolog; tidsaspekten; kreativ skötsel; planering;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter i modern tid planerar ofta med vegetation som ett statiskt inslag i gestaltningen. Men till skillnad från andra material kommer växter att förändras i över tid. LÄS MER