Sökning: "Malin Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Malin Jansson.

 1. 1. IFRS 9 – ny standard för finansiella instrument –En studie om vad som styr svenska börsnoterade företags redovisningsval vid värdeförändringar i egetkapitalinstrument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Hörnberg; Malin Jansson; [2019-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elever förståelse av kommutativitet : En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av kommutativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Malin Jansson; Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; aritmetik; kommutativitet; räknelag och elev;

  Sammanfattning : Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Prekonceptionell hälsa och vård ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Jansson; Malin Engström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "En del barn faller mellan stolarna" : En kvalitativ studie om hur barn i behov av särskilt stöd prioriteras i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeleine Jansson; Malin Skarberg; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; anpassningar; förhållningssätt; personliga resurser; tilläggsbelopp;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn i behov av särskilt stöd prioriteras i förskolan. Vi har utgått ifrån en kvalitativ studie där vi genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med verksamma inom olika besluts- och verksamhetsnivåer i förskolans verksamhet. Vårt teoretiska perspektiv utgår ifrån aktivitetsteorin. LÄS MER

 5. 5. The Startup Paradox qualitative study of institutional logics in a growing organisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Veronica Jansson; Malin Ottosson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Organisational Growth; Institutional Logics; Startups; Institutional Work;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER