Sökning: "frågeställning religion"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden frågeställning religion.

 1. 1. Hur kan religionsundervisning påverka elevernas uppfattningar om livsåskådningar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Noor Dawood Salman; Jasmin Feyli; [2020]
  Nyckelord :Elever; Grundskola; Lärare; Religion; Uppfattning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är inspirerad av vårt intresse inom religionsundervisning och hur den speglas i samhället. Utifrån våra egna erfarenheter ifrån verksamhetsförlagda utbildning har vi observerat att religion har en stor påverkan på elevernas tankar kring olika livsåskådningar. LÄS MER

 2. 2. Levd religion i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dennis Molina; Hampus Holmgren; [2020]
  Nyckelord :didaktiska verktyg; film; hinder; levd religion; religionsdidaktik; religionsundervisning; rollspel; studiebesök;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som ämnar att redovisa forskning kring hinder mot förståelse för levd religion i religionsundervisningen. Vi vill även redovisa hur de didaktiska verktygen rollspel, studiebesök, film och eventuellt andra som kan användas i syfte att öka förståelse för levd religion. LÄS MER

 3. 3. Love in action - A deductive content analysis of Martin Luther King Junior’s conceptualization of human rights

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Vilde Rodin Christensen; [2020]
  Nyckelord :Martin Luther King Junior; human rights; love; agape; nonviolence; universality; generations of rights; fulfillment of rights; Philosophy and Religion; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Martin Luther King Juniors roll inom och bidrag till fältet för mänskliga rättigheter, och syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur Martin Luther King Junior uttryckte sin förståelse för mänskliga rättigheter som ett koncept. För att uppfylla uppsatsens syfte har en frågeställning formulerats som centrerar kring Martin Luther King Juniors konceptualisering av mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Antisemitism i skolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Cederholm; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Antisemtism; SKMA; Fördomar; Förintelsen; Religion; Historia; Utbildning; Lärare; Kunskap; Skola;

  Sammanfattning : Vi som författare till denna forskningsöversikt har båda upplevt antisemitiska uttryck under verksamhetsförlag utbildning på våra partnerskolor runt om i Malmö och Skåne. Det finns även utifrån, en snabb Googlesökning tydliga tecken på att antisemitiska uttryck är vanliga i Malmö. LÄS MER

 5. 5. Didaktiska verktyg för lärare vid bemötande av ett mångreligiöst klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jasmina Cukalevska; Linn Cimen; [2020]
  Nyckelord :Religion;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig i forskningsartiklar inom ämnet religionskunskap och bemötande i skolan. Med syfte att skapa en grund med didaktiska verktyg för oss som blivande lärare. LÄS MER