Sökning: "syreupptag"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet syreupptag.

 1. 1. Fysiologiska effekter kopplade till prestation i uthållighetsidrott : EN LITTERATURSTUDIE OM TRÖSKELTRÄNING

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Henrik Simu Gunnarsson; Helena Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Lactate threshold; endurance performance; threshold training; Laktattröskel; uthållighetsidrott; tröskelträning;

  Sammanfattning : Blodlaktatkurvan används inom uthållighetsidrotten för att styra träningen samt för att utvärdera och förutsäga prestation. För att ytterligare beskriva denna kurva används ett flertal laktattröskelkoncept. LÄS MER

 2. 2. VO2peak/THV-ratio differ between heart failure patients with preserved ejection fraction and healthy controls

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Calle Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Heart failure; Magnetic Resonance Imaging; Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging; Preserved Ejection Fraction; Total Heart Volume; Peak Oxygen Uptake; VO2peak THV ratio; Hjärtsvikt; magnetresonanstomografi; kardiovaskulär magnetresonanstomografi; bevarad ejektionsfraktion; total hjärtvolym; maximalt syreupptag; VO2peak THV -index;

  Sammanfattning : Heart failure is a term for a group of complex symtoms characterized by reduced heart function. One of these syndromes, referred to as heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), has increased in prevalence compared to other types of heart failures during the recent years. LÄS MER

 3. 3. "Att använda fysisk aktivitet som ett hjälpmedel" : förändras VO2max hos individer med psykossjukdom?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikaela Eleryd; [2016]
  Nyckelord :Vo2max; syreupptagningsförmåga; psykossjukdom; Åstrandtestet; Fit for life;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka om 12 veckors regelbunden fysisk aktivitet, i form av kondition- och styrketräning, gav effekt på syreupptagningsförmåga hos personer med nydebuterad psykossjukdom. LÄS MER

 4. 4. Att inte kunna andas : Patienters upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Karlsén; Cecilia Törnblom; [2016]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; patientupplevelse; sjukdomslidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom är den tredje dödligaste sjukdomen i världen. Sjukdomen drabbar luftvägarna vilket leder till försämrat syreupptag. LÄS MER

 5. 5. Korrelationen mellan GIH:s pyramidtest och VO2max-test på löpband : en valideringsstudie på unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Ryhed; Moa Sandlund; [2015]
  Nyckelord :pyramidtest; 5MPT; konditionstest; syreupptag; maximal syreupptagningsförmåga; VO2max; löpband; korrelation; hälsotest;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka resultat vid och korrelationen mellan fem-minuters pyramidtest (5MPT) och maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband på yngre friska individer. LÄS MER