Sökning: "systematiskt brandskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden systematiskt brandskydd.

 1. 1. Systematiskt brandskyddsarbete inom rättspsykiatrin i Norrbotten : Med en fallstudie av branden vid S:t Sigfrids rättspsykiatriska klinik och dess SBA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Malin Sanderyd; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt brandskyddsarbete; rättspsykiatri; brand inom rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Inom rättspsykiatrin finns brandrisker som är ovanliga inom andra verksamheter. För det första finns det patienter i verksamheten som kan vilja starta en brand eftersom många pyromaner döms till rättspsykiatri. Utöver detta finns stora utmaningar vid utrymning vid brand eftersom patienterna är inlåsta och beroende av personalen. LÄS MER

 2. 2. Brandskydd efter tid - Uppfylls funktionen av brandskyddsinstallationer efter tid de krav som förutsätts vid nybyggnation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Felix de Dardel; [2019]
  Nyckelord :brand; brandingenjör; brandskydd efter tid; byggnadtekniskt brandskydd;

  Sammanfattning : Nya byggnader konstrueras och uppförs dagligen i Sverige. Då utvecklingen går framåt blir personer mer specificerade inom olika byggnadstekniska områden och tidsramarna för byggnation blir allt stramare. LÄS MER

 3. 3. Brandsäkerhet i lantbruksbyggnader : tankar och reflektioner hos drabbade lantbrukare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Karlsson; Henrik Reijmar; [2016]
  Nyckelord :brandskydd; brandsäkerhet; brandsektionering; inställning till brandskydd; fire safety;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka tankar och resonemang angående brandsäkerhet hos lantbrukare som varit drabbade av en större brand. Detta gör vi för att förmedla kunskap angående brandsäkerhet till lantbrukare som planerar att förändra eller uppföra nya driftsbyggnader. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Nynäshamns sjukhus

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Einar Arméen; Jessica Blomqvist; Robin Emanuelsson; Lina Lejonklou; [2012]
  Nyckelord :brandscenario; brandskydd; brandteknisk riskvärdering; CFD; DETACT‐T2; FDS; kritiska förhållanden; känslighetsanalys; Nynäshamn; osäkerhetsanalys; personsäkerhet; riskanalys; riskidentifiering; simulering; Simulex; sjukhus; skola; systematiskt brandskydd; utrymning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The following report contains a fire safety evaluation of the Nynäshamn hospital in Nynäshamn, Sweden. The report is a part of the course Fire Safety Evaluation, a course in the Fire Protection Engineering Program at Lund University, Faculty of Engineering, Lund, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Östermalms Saluhall

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Emanuel Grunnesjö; Helena Sjöberg; Erik Sävmark; Anna Åhsberger; [2011]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; saluhall; restaurang; brand; utrymning; personsäkerhet; Östermalms Saluhall; systematiskt brandskydd; kritiska förhållanden; CFAST; Simulex; @risk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report contains an evaluation of the fire safety regarding evacuation in Östermalms Saluhall, a well known market and food hall in Stockholm, capital of Sweden. The market is a center for high quality delicacies of many kinds and has been since the late 19th century. LÄS MER