Sökning: "temperature"

Visar resultat 21 - 25 av 4417 uppsatser innehållade ordet temperature.

 1. 21. Temperature dependence study of materials and nanostructures for infrared emission

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Clément Verlhac; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alicja Miodonska; [2019]
  Nyckelord :remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. LÄS MER

 3. 23. Snow insulation effects across the Arctic : evaluating a revised snow module in LPJ-GUESS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alexandra Pongrácz; [2019]
  Nyckelord :active layer depth; Arctic; LPJ-GUESS; snow; soil temperature; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The effect of future changes in temperature and precipitation patterns on arctic ecosystem functioning is often assessed using state-of-the-art ecosystem models. Many models however lack detailed representation of wintertime processes, as pointed out by recent studies (Wang et al. 2016, Slater and Lawrence 2013). LÄS MER

 4. 24. Jämförelse av korta temperaturprognoser från SMHI och Meteorologisk institutt med fokus på post-processingmetodikens betydelse för prognoskvaliteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Sofie Petersson; [2019]
  Nyckelord :short range temperature forecasts; systematic forecast errors; HARMONIE-AROME; post-processing methods; korta temperaturprognoser; systematiska prognosfel; HARMONIE-AROME; post-processing;

  Sammanfattning : Temperaturprognoser är av stor betydelse för många i dagens samhälle, både privatpersoner och diverse olika sektorer. Förväntan på att prognoserna håller hög träffsäkerhet är stor och god kvalitet på dessa är viktigt av många olika aspekter. LÄS MER

 5. 25. On two-component Bose-Einstein condensates in a ring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Marcus Sköld; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : A Bose-Einstein condensate is a type of gas consisting of one or more types of particles called bosons which are cooled to a temperature very close the absolute zero. Under these conditions the particles all start to occupy their lowest quantum state. LÄS MER