Sökning: "tensile capacity"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden tensile capacity.

 1. 1. Experimental study on innovative connections for large span structural timber trusses

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Petter Werner Åström; [2019]
  Nyckelord :Timber structure; timber joint; large span trusses; experimental study; structural timber; birch plywood; reinforcement screws;

  Sammanfattning : Large span timber trusses are usually built with glulam. One problem with large span glulam trusses is that the connections needed to transfer the load between truss members are often complex and expensive. Another issue is transportation. LÄS MER

 2. 2. Predicting Mechanical Properties of Polymer Films after Extrusion Coating using Supervised Machine Learning Algorithms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Sara Khayyami; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Predicting Polymer Properties; Mechanical Properties; Stress – Strain; Processed Polymer; Extrusion Coating; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tetra Pak is a world leader in providing innovative packaging solutions and processing technologies and has been so for a very long time. It is well – known that the material used for packaging purposes gets subjected to high temperature and pressure during folding and filling which could compromise the integrity of the material. LÄS MER

 3. 3. Insvällning av olimmade och limmade trädymlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Martin Andersson; Andreas Jonsson; Niklas Nyström; [2019]
  Nyckelord :Wooden dowel; dowel; wooden dowel-joints; adhesion capacity; swelling of wood; Trädymling; dymling; trädymlingsförband; vidhäftning; insvällning;

  Sammanfattning : Trä är ett förnybart material till skillnad mot många andra byggnadsmaterial. Andelen trä inom byggnadsindustrin kan ökas genom att använda trädymlingsförband som ett substitut till skruvar och spikar. Skruvar och spikar tillverkas av metaller, vilka inte är förnybara material. LÄS MER

 4. 4. Simulation of Hardening of the MahanaKhon Tower Mat Foundation

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Zakaria Kazi-tani; [2019]
  Nyckelord :Hydration; MahanaKhon tower; mat foundation; young concrete; temperature development; thermal stresses; cracking; fly ash; finite element analysis; COMSOL Multiphysics; Hydratation; MahanaKhon tower; bottenplatta; ung betong; temperaturutveckling; termiska spänningar; sprickbildning; flygaska; finita elementanalys; COMSOL Multiphysics;

  Sammanfattning : Cement hydration is the result of a series of simultaneous chemical reactions occurring during the production of concrete. An excessive amount of heat is generated, which consequently may give rise to thermal stresses and cause early age cracks in concrete that may affect its structural integrity, and load bearing capacity. LÄS MER

 5. 5. Spricktillväxt i stålkonstruktioner på grund av utmattning

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kemal Abdelwahab; Abdirizag Farah Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Steel Bridge; Fatigue; Stress Intensity Factors; Abaqus; Crack Propagation; Nominal Stresses; Stålbroar; Utmattning; Spänningsintensitetsfaktor; Abaqus; Sprickpropagering; Nominella spänningar;

  Sammanfattning : Stålbroars approximativa livslängd bestäms av stålets utmattningshållfasthet, då utmattning är en av de främsta anledningarna till att livslängden begränsas. I Sverige existerar ett antal broar som närmar sig slutet av sin livslängd, samtidigt som behovet för kapacitet och kraven på broarna ökar. LÄS MER