Sökning: "teorikonsumerande fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden teorikonsumerande fallstudie.

 1. 1. Terrorismens hot mot Sverige: En diskursiv språkanalytisk studie av förändringar i säkerhetspolisens hotbildsframställningar efter terrorattacken på Drottninggatan 2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Hillbertz; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetspolisen; Hotbildsframställningar; Säkerhetiseringsteorin; Diskursanalys; Våldsbejakande islamistisk extremism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på Säkerhetspolisens hotbildsframställningar av den våldsfrämjande islamistiska extremismen och studien syftar till att undersöka hur hotbildsframställningarna förändrats efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Studien är en abduktiv och teorikonsumerande fallstudie som använder sig av en kombination av säkerhetiseringsteorin och gestaltningsteorin för att förstå hotbildsframställningarnas förändringar. LÄS MER

 2. 2. Demokratisering i Mongoliet : En teorikonsumerande fallstudie, demokratisering genom de nationella förklaringsfaktorerna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :John Truong; [2020]
  Nyckelord :Democratization; Democracy; Transition; Civil society; Authoritarian fragmentation; Mongolia; Demokratisering; Demokrati; transition; Civilsamhället; auktoritär förändring; Mongoliet;

  Sammanfattning : In a world where authoritarian states are taking a bigger place in the global arena, it’s important to learn from democracies and how a strong democracy can be upheld. The objective of this essay is to explain how Mongolia, a country with two giant authoritarian geographical neighbors in China and Russia still upholds a strong consolidated democracy. LÄS MER

 3. 3. Operativ logistik under operation iraqi freedom : en teorikonsumerande fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tobias Silverudd; [2020]
  Nyckelord :operativ logistik; Operation Iraqi Freedom; Moshe Kress;

  Sammanfattning : Despite Operation Iraqi Freedoms operational success, many reports revealed that the operational  logistics were under considerable pressure. Nonetheless, it did not fail completely, however the operational logistics from OIF had a lot of lessons to learn. LÄS MER

 4. 4. Konfliktrelaterat sexuellt våld mot kvinnor och flickor : En teorikonsumerande fallstudie av konfliktrelaterat sexuellt våld mot kvinnor och flickor i Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo) utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Josefine Lundh; [2020]
  Nyckelord :Democratic Republic of Congo; Conflict-related sexual violence; Social Constructivism.;

  Sammanfattning : The Democratic Republic of Congo is a country that has a violent and long history as a european colony and has since then been affected by recurrent interethnic conflicts between different armed groups. In these interethnic conflicts, armed actors have used sexual violence against women and girls as a weapon of war. LÄS MER

 5. 5. Okonventionell krigföring och McRavens principer : en teorikonsumerande fallstudie på Operation Harling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Oscar Sandström; [2020]
  Nyckelord :McRaven; okonventionell krigföring; specialoperationer; Operation Harling; Gorgopotamos;

  Sammanfattning : In September 1942 three airplanes carrying British soldiers crossed the border into Greece, this event symbolized the start of Operation Harling which was part of the special operations executive’s unconventional warfare campaign. The operation culminated in the destruction of the Gorgopotamos viaduct. LÄS MER