Sökning: "trafiksäkerhetsåtgärder"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet trafiksäkerhetsåtgärder.

 1. 1. Medborgares synpunkter på trafiksäkerhet : En fallstudie om Huddinge kommun

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jesper Larsson; [2019]
  Nyckelord :Traffic safety; citizen; opinions; risk perception; traffic accidents; road safety measures; trafiksäkerhet; medborgare; synpunkter; riskperception; trafikolyckor; trafiksäkerhetsåtgärder;

  Sammanfattning : Inledning: Nollvisionen, som Sveriges trafiksäkerhet utgår från, uttrycker explicit att medborgares åsikter, krav och behov ska tas hänsyn till. De studier som undersökt hur medborgarnas åsikter hanteras av den offentliga sektorn har främst visat på ett tvetydigt resultat. LÄS MER

 2. 2. 0-visionen : 10 år, 1997-2006

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Gunilla Lööw; [2008]
  Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att beskriva vilka åtgärder som gjorts sedan Nollvisionen startade år 1997 och vilka bevisbara effekter de olika åtgärderna har gett under perioden 1998-2006. Rapporten bygger på information från Vägverket, NTF och VTI:s internetsidor. LÄS MER

 3. 3. Målkonflikter i trafikplaneringen : En fallstudie av trafiksäkerheten i Växjö tätort

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Karin Mörtsjö; [2008]
  Nyckelord :samhällsplanering; trafikplanering; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur trafikplanering möter olika mål, vilka konflikter som kan uppstå samt hur trafiksäkerheten kan öka. Arbetet är upplagt som en fallstudie och undersökningen har ägt rum i Växjö tätort. LÄS MER

 4. 4. Från farlig till förlåtande : en studie om förebyggande trafiksäkerhetsarbete på sträckan Håknäs-Stöcksjö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Sofia Jakobsson; Tony Sjödin; [2003]
  Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt de förebyggande trafiksäkerhetsåtgärderna som vidtagits på vägsträckan Håknäs-Stöcksjö. Eftersom stora förändringar har gjorts på vägsträckan, bland annat ombyggnad från vanlig 13 meters väg till 2-1 väg med mitträcke. LÄS MER

 5. 5. Trafiksäkerhetssatsning i bostadsområde : effekter av trafiksäkerhetsåtgärder i Nyvångsområdet i Dalby

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Matilda Brogård; [2003]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER