Sökning: "transportinfrastruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet transportinfrastruktur.

 1. 1. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 2. 2. Transportation infrastructure: a road to social development? : Exploring the effects of the extension of Hyllievångsvägen in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Stina Hansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transport infrastructure is increasingly discussed in relation to social concerns as it matters for the ability of the urban population to manage and prosper in their daily lives. In this context, the study explores social effects and outcomes of physical interventions in the transport system that have been implemented as part of a strategy to address questions of social development in an urban/semi-urban context. LÄS MER

 3. 3. WALKABILITY I ESKILSTUNA -Att gå, vistas och transporteras till fots i kvarteret Vågskålen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ebba Laidna; Sanna Stadling; [2021]
  Nyckelord :Walkability; framkomlighet; säkerhet; trygghet; attraktivitet;

  Sammanfattning : Sedan modernismen alltmer tog fart på 1960-talet har bilens framkomlighet haft en högre prioritet i stadsplaneringen jämfört med de gående i våra samhällen. Sedan millennieskiftet har prioriteringen successivt förändrats och idag är det i svenska kommuner tydligt att fotgängare prioriteras allt högre än de tidigare gjort. LÄS MER

 4. 4. The Road To Urban Streets : The redevelopment of transport infrastructure in relation to the Swedish planning process

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ellen McManus; Albin Bellander; [2021]
  Nyckelord :sustainable transport planning; socio-technical transitions; obduracy; urban streets; densification;

  Sammanfattning : Urban planning needs to address the future role of transport infrastructure in cities. Due to previous planning ideals, our cities consist of transport networks that stand in conflict with ambitions to create dense and multifunctional urban environments, decrease pollution, and create safe urban space. LÄS MER

 5. 5. GIS modeling of green roof ecosystem services to optimize green infrastructure placement and to map multifunctionality : a case study in Sydöstra staden, Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olivier Rostang; [2021]
  Nyckelord :ecosystem services; GIS; green roofs; urban green infrastructure; sustainable development; multifunctionality; urban planning;

  Sammanfattning : Green roofing has emerged as a viable option for developers and planners seeking to integrate ecosystem services into the built environment, while, at the same time, responding to the constraints posed by urban densification. Urban green infrastructure (UGI) has been placed at the core of sustainable urban planning enabling the integration of ecosystem services in urban development. LÄS MER