Sökning: "tvätta pengar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tvätta pengar.

 1. 1. Transaktionsövervakning för detektion av penningtvätt och finansiering av terrorism

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alexander Evert; Ronnie Ebrin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den organiserade brottsligheten och dess behov av att tvätta pengar fråndenna verksamhet växer i världen. Ett stort ansvar att arbeta mot penningtvättoch terrorfinansiering ligger på de finansiella institutionerna, och enstor del i detta arbete består av transaktionsövervakning. LÄS MER

 2. 2. Revisorns roll i arbetet mot penningtvätt : - En undersökning om revisorns skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Alyhr; Petter Nyström; [2012]
  Nyckelord :revision; penningtvätt; penningtvättslagen.;

  Sammanfattning : Begreppet penningtvätt sägs härstamma från mellankrigstiden i USA, där maffian använde sig av olika tvättinrättningar för att dölja pengarnas illegala ursprung. Dagens moderna teknik och utveckling har ökat vår levnadsstandard med medför också att det blir enklare att tvätta pengar. LÄS MER

 3. 3. Penningtvätt - Definitionsproblem för bankerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Penningtvätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Money laundering has for a long time been an acknowledged problem, now more than ever. Especially after 9/11 2001 and the terrorist attacks in the USA, joint efforts have made combating the problem a serious matter. Combating and prevention of money laundering and terrorism financing is also important from a larger perspective. LÄS MER

 4. 4. Kapitalflöden till skatteparadis : En modelskapande undersökning av finansiella offshorecentra och ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alvin Wendelius; [2008]
  Nyckelord :Skatteparadis; Ekobrott; Kapitalflöden; Ekonomisk brottslighet; Offshore; OFC; Anseendeförlust; Skatteeffekt; Finansiell politik; Skattepolitik; Skatterådgivning;

  Sammanfattning : Finansiella offshorecentra, eller skatteparadis som de också kallas i dagligt tal, utvecklades som ett alternativ till mellankrigstidens hårt reglerade finansiella marknader. Skatteparadisen har ansetts utgöra räddningen för välbärgades rikedomar genom låga/avsaknad av skatter och en stark banksekretess, medan andra betraktar dem som platser där brottslingar och terrorister tillåts tvätta pengar och finansiera sin verksamhet genom förvaringsplats av kapital. LÄS MER

 5. 5. PTL - Advokaterna dilemma?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :OIa Ranstam; [2007]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Pengar som flyter in genom kriminell verksamhet måste tvättas för att kunna användas legalt. Det finns många möjligheter att tvätta pengar och i denna uppsats har fokus legat på oberoende jurister och då framför allt advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyråer. LÄS MER