Sökning: "ivana"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet ivana.

 1. 1. Relevant återkoppling : Elevperspektiv på hur återkoppling verkar kunskapshöjande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ivana Törnerhag; [2022]
  Nyckelord :Återkoppling; elevperspektiv; Svenskämnet; Grundskolan; gymnasiet; kunskap;

  Sammanfattning : The study focuses on students' experiences of feedback and the purpose is to give teachers a better basis for providing relevant feedback that is useful for students to increase their learning. The study is based on qualitative methods where semi-structured interviews have been used to study the problem of what students consider to be relevant feedback and to answer the questions. LÄS MER

 2. 2. Political Stability and Economic Development : Analysing correlations between political stability and inflation, GDP per capita growth, unemployment

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ausrine Milasaite; Ivana Micic; [2022]
  Nyckelord :Political stability; inflation; GDP per capita growth; unemployment; economic development;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to investigate the relationship between political stability, inflation, unemployment, GDP per capita, and vice versa. Previously this question has been studied in the relationship between political stability and each of these economic variables individually. LÄS MER

 3. 3. Att skapa läsmotiverade elever - En kvalitativ studie som synliggör lärares stimulerande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ivana Babic; Åsa Eldeklint; [2022]
  Nyckelord :mellanstadiet; läslust; läsundervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur ett urval lärare i årskurs 4–6 skapar en stimulerande läsmiljö och motiverar elever till läsning av skönlitteratur. Studien tog avstamp från semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare i årskurs 4–6 och utgick från självbestämmandeteorin, för att undersöka vilka arbetsmetoder som används för att stimulera både den fysiska och sociala läsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesanvändning – En analys av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. varumärkeslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ivana Klisanin; [2022]
  Nyckelord :varumärkesanvändning; rekvisit; användning; i näringsverksamhet; för varor och tjänster; varumärkets funktioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The meaning of an exclusive right is that a trademark owner has the right to prevent a third party from using the owner’s trademark. The exclusive right only applies if there is a trademark use, which means that the necessary requirements “use”, “for goods or services” and “in the course of trade” must be met. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefer i en organisationsförändringmed fokus på ledarskap, kommunikation och motivation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ivana Mandic; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; mellanchefer; kommunikation; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid av förändring. Dagens organisationer kräver flexibilitet, nyskapelse och snabba anpassningar till förändringar annars riskerar de att misslyckas och försvinna, men ändå misslyckas sjuttio procent av alla omorganisationer. LÄS MER