Sökning: "tvångssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet tvångssyndrom.

 1. 1. En-sessionsbehandling med ERP vid OCD: en klinisk experimentell utvärdering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristin Solli Gegner; Emma Grahn; Jon Andersson Havemose; [2021]
  Nyckelord :OCD; ERP; en-sessionsbehandling; one session treatment; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : In this experimental study, we investigated how one-session treatment with exposure and response prevention (in vivo) works for individuals diagnosed with OCD according to DSM-5. The effectiveness of the one-session treatment ERP was compared with a control group who received psychoeducation in the form of reading a text on cognitive theory and emotion theory. LÄS MER

 2. 2. Familjens erfarenheter av att leva med en person diagnostiserad med tvångssyndrom : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Fritzon; Lotta Francke; [2021]
  Nyckelord :erfarenheter; familj; kvalitativ; tvångssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är sedan tidigare känt att familj till en person med psykisk ohälsa upplever en börda. Detta är inget undantag när det kommer till familjer till personer diagnostiserade med OCD. Det är däremot inte känt vilka erfarenheter som ligger bakom bördan som familjen känner. LÄS MER

 3. 3. Att vara syskon till närstående med tvångssyndrom.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Lenander; Felicia Hall; [2019]
  Nyckelord :Anhörig; syskon; syskonrelation; unga vuxna; vuxna; tvångssyndrom; psykisk hälsa. Relative; sibling; sibling relationship; adolescents; adults; OCD; mental health.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine mental health among teenagers and adolescents who have siblings with Obsessive Compulsive Disorder (OCD). The research question investigated if there was a difference in the self-assessed mental health between those who have a sibling with OCD and a control group. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att leva med tvångssyndrom, OCD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Kristin Norberg; Christina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :OCD; kvalitativ litteraturstudie; omvårdnad; upplevelser; psykisk ohälsa; stigmatisering; kontroll; tvång; bekräftelse.;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare och vanligare i vårt samhälle. Människor mår allt sämre. Att lida av en psykisk sjukdom kan vara oerhört tungt för personen och dennes familj. I vårt samhälle finns fortfarande en stigmatisering kring att lida av en psykisk sjukdom, även om detta har förbättrats de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. "Att bli sedd är att finnas" : En studie om den involverade, men ofta bortprioriterade anhörige

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Victoria Rönn; [2018]
  Nyckelord :mental health; care giving; obsessive-compulsive disorder; group therapy; mental ohälsa; anhöriga; tvångssyndrom; samtalsgrupp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER