Sökning: "tyskland befolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden tyskland befolkning.

 1. 1. Herbicidresistenssituationen i Europa : ogräs, historia och verkningsmekanismer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Emma Brihall; [2020]
  Nyckelord :Europa; herbicider; herbicidresistens; ogräs; verkningsmekanismer;

  Sammanfattning : Världens befolkning ökar och mer mat måste kunna produceras i framtiden. För att uppnå detta mål har lantbrukare sen andravärldskriget använt sig av herbicider för att öka kvalitet och avkastning på sina skördar. Detta har använts obekymrat och nya herbicider och verkningsmekanismer har utvecklats fram till 80-talet. LÄS MER

 2. 2. PCB i inomhusluft i Sverige - Toxicitet, riktvärden och omfattning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Valborg Henriksson; [2019]
  Nyckelord :PCB; inomhusluft; riktvärden; byggnadsmaterial; toxicitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Exponering av polyklorerade bifenyler (PCB) kan orsaka hälsoeffekter hos människor. PCB från byggnadsmaterial har visats kunna läcka ut i inomhusluften. Det finns dock inga riktvärden för PCB i inomhusluften i Sverige. Studiens första syfte är att sammanställa och analysera riktvärden från andra länder. LÄS MER

 3. 3. The Effects of Government Policies on Real Estate Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tuuli Kouki; [2018]
  Nyckelord :Real estate; real estate market; government policies; fiscal policy; monetary policy; causality; cointegration; Granger causality; Fastighet; fastighetsmarknaden; regeringenspolitik; finanspolitik; penningpolitik; kausalitet; samverkan; Granger kausalitet;

  Sammanfattning : The study investigates the linkages between government policies and the real estate sector via a case study that was carried out on the Japanese market. The applicability of the results were then discussed in terms of whether similar trends could be seen in other economies facing similar demographic and economic issues as Japan. LÄS MER

 4. 4. Kamp för erkännande av folkmord : begreppsanalys av folkmord i den Baltiska kontexten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ingrida Kaulinyte; [2017]
  Nyckelord :Begreppsanalys; Baltikum; Folkmord; Sovjet; Förintelse; Etnisk rensning; Brott mot mänskligheten; Intention.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I sökande för övergångsrättvisa kan folkgrupper som har blivit utsatta för grova övergrepp använda beteckningen folkmord. Tre stater som har valt denna angreppsätt är Estland, Lettland och Litauen. Fokus ligger på det sovjetiska våldet gentemot dessa länders etniska befolkning fr.o. LÄS MER

 5. 5. Water and carbon footprints of mining and producing Cu, Mg and Zn : a comparative study of primary and secondary sources

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hanna Angel; [2016]
  Nyckelord :water footprint; carbon footprint; metal production; fly ash; mining; Physical Geography and Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Finding sustainable alternatives to the current degrading activities associated with metal mining and production is essential in order to meet increased resource demand and stricter environmental regulations. One option that recently has gained interest is to recover metals from fly ash, which is produced when incinerating municipal solid waste. LÄS MER