Sökning: "utsläppsrätter"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet utsläppsrätter.

 1. 1. Utsläppsrätter på svenska elmarknaden - En studie kring hur jämförbarheten påverkas av klassificering och värdering av utsläppsrätter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Larsson; Lovisa Aronsson; [2021-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bibehållen skattesuveränitet eller överstatligt klimatsamarbete? - En studie av den svenska koldioxidskatten respektive ETS och rättsliga förutsättningar för, samt Sveriges politiska förhållningssätt till, en europeisk koldioxidskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Sanded; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU law; Koldioxidskatt; Emission Trading System ETS ; Internationell beskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Av rättsutredningar framgår att det finns stora likheter mellan den svenska koldioxidskatten och den europeiska handeln med utsläppsrätter. Särskilt deras funktioner som klimatpolitiska åtgärder i syfte att minska utsläpp av koldioxid utgör en gedigen grund för jämförelse, vilken är en utgångspunkt för uppsatsen. LÄS MER

 3. 3. EU ETS och RGGI: En jämförande studie av effektiviteten i två handelssystem med utsläppsrätter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Wihl; Philip Rehnberg; [2021]
  Nyckelord :EU ETS; RGGI; effektivitet; compliance enforcement; carbon leakage.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ analys av två handelssystem med utsläppsrätter; EU ETS i Europeiska unionen och RGGI i USA. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka huruvida något av systemen är mer effektivt än det andra i syftet att pressa ned koldioxidutsläpp. LÄS MER

 4. 4. Begränsar begränsningen av begränsningsvillkor samtliga begränsningsmöjligheter av växthusgasutsläpp? - Den förvirrande bestämmelsen i 16 kap. 2 § c miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :miljörätt; utsläpp av växthusgaser; EU:s utsläppshandel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Environmental Code is an important tool for reducing Sweden’s greenhouse gas emissions and the prospect of reaching a climate-neutral state by the year 2045. The Environmental Code’s permit procedure for environmentally hazardous activities can influence the actions and precautionary measures a business operator must undertake when operating an activity that causes inconvenience to the environment though, for example, greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. Inverkan på elpriset av EU:s utsläppshandelssystem : En ekonometrisk analys av den svenska elmarknaden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Alice Jedborn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En av många viktiga förutsättningar till en fungerande vardag är tillgången till el. Det finns flera faktorer som påverkar priset på el såsom vattenmagasinens nivå, temperatur och priset på utsläppsrätter. LÄS MER