Sökning: "värdepappersförvaltning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet värdepappersförvaltning.

 1. 1. Fåmansföretagsreglerna och riskkapitalfonder - Kan en delägares andelar i ett värdepappersförvaltande företag anses vara kvalificerade?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Schander; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretagsreglerna; riskkapitalfonder; värdepappersförvaltning; kvalificerade andelar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteverket har sedan 2010 drivit ett antal processer mot riskkapitalfonder och dess ägare gällande den förmånliga, asymmetriska utdelning som de åtnjuter, benämnd carried interest. I de inledande processerna försökte skatteverket styra över inkomsten från ett bolag till ett annat och där man ansåg att fondens rådgivningsbolag skulle anses vara den egentliga mottagaren av ersättningen, trots att fondavtalen stadgade annat. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragningsproblematiken mellan handel med värdepapper och förvaltning av värdepapper : ur en icke-finansiell värdepappersrörelses perspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Louise Norén; [2012]
  Nyckelord :Icke-finansiell värdepappersrörelse; gränsdragning; handel med värdepapper; förvaltning av värdepapper; beskattningskonsekvenser;

  Sammanfattning : För en icke-finansiell värdepappersrörelse föreligger det en ovisshet avseende hur, när och på vilket sätt en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper ska företas. Problematiken grundar sig i att en värdepappersrörelses värdepapper presumeras utgöra lagertillgångar istället för, som i normalfallet, kapitaltillgångar. LÄS MER

 3. 3. Gränsdragning vid värdepappershandel : -beskattning av finansiella- och icke-finansiella företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Hanna Brohmé; Linda Öster; [2009]
  Nyckelord :demarcation; securities business; asset management; tax consequences; gränsdragning; värdepappershandel; värdepappersrörelse; värdepappersförvaltning; beskattningskonsekvenser; investmentföretag;

  Sammanfattning : Handel med värdepapper förekommer både i finansiella- och icke-finansiella företag. Det är främst finansiella företag såsom kreditinstitut och värdepappersbolag som handlar med värdepapper. Dessa företag presumeras bedriva värdepappersrörelse då de yrkesmässigt bedriver kapitalförvaltning utåtriktat. LÄS MER