Sökning: "Josefin Holmberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefin Holmberg.

 1. 1. Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) som utfallsmått i studentledd terapi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Josefin Holmberg; Tove Regnéll; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersökasjälvskattningsinstrumentet Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure:s (CORE-OM) funktion som utfallsmått för patienter som går i studentledd terapi. Deltagarna var 2223 patienter som gått i studentledd terapi samt deltagit i kvalitetssäkring vid före- och/eller eftermätning. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa vid vårdnadstvister : En undersökning av presumtionen om gemensam vårdnad och dess förhållande till barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Holmberg; Johanna Lorentsson; [2015]
  Nyckelord :barnets bästa; gemensam vårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gender Equality, Better Practiced as Workforce Diversity : An explorative study on how CSR focusing on gender equality policies is practiced

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Flykt; Josefin Holmberg; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Gender Equality; Workforce Diversity; Manufacturing Industry; Service Industry; Managers; Management;

  Sammanfattning : This study explores how organizations practice CSR focusing on the statutory equality planand gender equality policies. It was found that many organizations incorporate workforcediversity into their gender equality policies; therefore workforce diversity was also of greatimportance in this study. LÄS MER

 4. 4. Män som drabbats av bröstcancer : En litteraturstudie som belyser männens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Fondell; Lina Holmberg; [2012]
  Nyckelord :Breast cancer; Men; Experiences; Bröstcancer; Män; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras årligen cirka 40 män med bröstcancer. Det är en sjukdom som ofta associeras med kvinnor vilket resulterar i en okunskap där många inte är medvetna om att även män kan drabbas. LÄS MER

 5. 5. Benchmarking - Ett verktyg för småföretag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Ejlertsson Torstensson; Jens Holmberg; [2009]
  Nyckelord :Benchmarking; Småföretag; Benchlearning; Jämförelser; Incitament; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera vilka incitament som eventuellt finns för småföretag att tillämpa benchmarking, samt att ge ett förslag till hur en benchmarkingmetod för småföretag skulle kunna vara utformad. Den teoretiska referensramen har byggts upp kring olika teorier och synsätt som behandlar förberedelser och förutsättningar för benchmarking, benchmarking i 10 steg samt benchlearning. LÄS MER