Sökning: "vad är ett datasystem"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden vad är ett datasystem.

 1. 1. Underhållsplanering - En studie om en bostadsförenings arbete med sin underhållsplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanae Massioui; [2015]
  Nyckelord :Maintenance; Housing cooperative; property management;

  Sammanfattning : Today, housing in Sweden is facing major maintenance needs, particularly those built during the Million Program. Many of these properties are owned by housing cooperatives that have to carry out extensive maintenance, to ensure that future generations have the opportunity to have attractive and sustainable housing. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk selektivitet i Kankbergsgruvan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Magnus Sundelin; [2015]
  Nyckelord :Dynamisk selektivitet; elkraft; gruva;

  Sammanfattning : Underjordsgruvor är i konstant utbyggnad neråt i berget på jakt efter mineraler. Detta medför andra utmaningar gällande elektrifieringen än vad som finns vid en installation ovan jord där den är mer permanent. Att bibehålla en god selektivitet i en underjordsgruva är en sådan utmaning. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av kvalitet hos privata aktörer inom primärvården : En beskrivning av det praktiska uppföljningsarbetet inom tre landsting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ylva Lindberg; [2014]
  Nyckelord :Quality of health care; health care management; qualitative method; case study.; Vårdkvalitet; hälso- och sjukvårdsstyrning; kvalitativ metod; fallstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En pågående trend inom hälso- och sjukvården är införandet av marknadsreformer. Den lag som ska tillämpas när ett vårdvalssystem införs är lagen om valfrihetssystem (LOV). På grund av att landstingen är självstyrande kan formerna för organisation och styrning variera. LÄS MER

 4. 4. Strategic forest planning using AHP and TOPSIS in participatory environments : a case study conducted in Vilhelmina, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Hilma Nilsson; [2014]
  Nyckelord :multiple criteria decision analyses; Heruka Planwise; Heureka Planeval; analytic hierarchy process; technique for order preference by similarity to ideal solution; multiple objective; participatory planning; forest management; strategic;

  Sammanfattning : When a decision is to be made on what long term strategic forest management plan to use, consideration must often be taken to multiple objectives. Such decisions are very complex and a promising approach to handle them is by Multiple Criteria Decision Analyses (MCDA). LÄS MER

 5. 5. Strategic forest planning using AHP and TOPSIS in participatory environments : a case study conducted in Vilhelmina, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Hilma Nilsson ; [2014]
  Nyckelord :multiple criteria decision analyses; Heruka Planwise; Heureka Planeval; analytic hierarchy process; technique for order preference by similarity to ideal solution; multiple objective; participatory planning; forest management; strategic; Heureka; mål; deltagande planering; skogsskötsel; strategisk;

  Sammanfattning : Den strategiska skogsskötseln i Sverige planeras ofta med en hundraårig planeringshorisont. För att den ska anses hållbar bör den ta hänsyn till andra mål än produktion, såsom sociala värden och rennäring. LÄS MER