Sökning: "vd rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vd rapport.

 1. 1. Konkursens påverkan på VD-brevet –En undersökning av europeiska företags VD-brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ardner; Linn Wilson; [2016-06-27]
  Nyckelord :VD-brev; Konkurs; Ton; Komplexitet; Längd; Tonstyrning; Impression Management; Läsbarhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Informationen i ett VD-brev är ledningens ansikte utåt i årsredovisningen. Ledningen och VD:n kan strategiskt använda en allt för positiv ton för att försöka dölja ett dåligt resultat eller för att vilseleda investerare genom att ge ett bättre intryck på framtida utveckling än vad som egentligen är fallet. LÄS MER

 2. 2. Revisorns oberoende : En kvantitativ studie av revisorers upplevda press och revisionsutskotts inverkan på upplevd press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Jangenfeldt; Anna Schröder; [2016]
  Nyckelord :Auditor; Independence; Audit Committee; Pressure; Borg CR100 centiMax Scale®; Revisor; Oberoende; Revisionsutskott; Press; Borg CR100 centiMax Scale®;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt första delsyfte med den här studien är att undersöka om press är ett hot mot revisorns oberoende genom att undersöka om det är skillnad på den press revisorer upplever och den press de bedömer att de klarar av. Vårt andra delsyfte är att redogöra för hur och i vilken omfattning ett revisionsutskotts existens kan sänka revisorns upplevda press och därmed stärka revisorns oberoende. LÄS MER

 3. 3. Trikå av pappersgarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alexandra Eckard; Josefine Hjälm; [2015]
  Nyckelord :Pappersgarn; mekaniska egenskaper; garn av papper; manillahampa textil; stickade material; dimensionsförändring; färgbarhet; tvätthärdighet; nötningshärdighet; noppbildning; absorptionstest; dragprovning;

  Sammanfattning : Denna rapport har tagits fram för att undersöka och sprida information om trikå av pappersgarn från bananväxten manillahampa ”musa textilis”. Behovet av skonsamma och mindre miljöpåverkande material är väldigt aktuellt inom beklädnadsindustrin. Många av de material som används idag tär på miljön och världens resurser. LÄS MER

 4. 4. Den valbara yxan : - Nilsson Ax

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar ett examensarbete gjort utav Johanna Nilsson studerande på Mälardalens Högskola inom programmet högskoleingenjör, innovation och produktutveckling.Detta examensarbete har utförts på EKA - knivar, vilka är ett ledande företag av knivar inom Sverige. Uppdraget gavs via Johny Kanaan, VD på EKA. LÄS MER

 5. 5. Könssegregering inom ledningsgrupper i den svenska skogsbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Johannes Hansson; Johan Larsson; [2013]
  Nyckelord :Könssegregering; ledningsgrupper; jämställdhet ; Gender segregation; group executive teams; gender equality ;

  Sammanfattning : Denna rapport identifierar den könssegregering som förekommer inom ledningsgrupper i den svenska skogsbranschen. Detta görs genom en kvantitativ undersökning där fokus ligger på att numerärt beskriva fördelningen av kvinnor och män inom ledningsgrupperna. LÄS MER