Sökning: "vertikal förtätning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden vertikal förtätning.

 1. 1. Vertikal förtätning med tredimensionellfastighetsbildning : En undersökning av förutsättningarna

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Bivrin; Frida Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Three-dimensional property formation; vertical densification; densification; Tredimensionell fastighetsbildning; vertikal förtätning; påbyggnation; förtätning;

  Sammanfattning : Invånarantalet i Sverige ökar och bristen på bostäder likaså. Mark att bebygga minskar och förtätning är något som det pratas mycket om. Tredimensionell fastighetsbildning infördes år 2004 och ett motiv till det var för att underlätta vid på- och nybyggnation på befintliga byggnader. LÄS MER

 2. 2. BYGGNADSTEKNISKA LÖSNINGAR VID PÅBYGGNAD AV BOSTÄDER PÅ PARKERINGSHUS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Stina Lans; Albin Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Densification; Three-dimensional building; 3D Building; Roof stacking; Parking garage; Construction reinforcement; BBR; Förtätning; Tredimensionell fastighetsbildning; 3D-Fastighetsbildning Våningspåbyggnad; Parkeringshus; Parkeringsgarage; Förstärkningsarbete; BBR;

  Sammanfattning : Syfte: I Sverige råder det en stor bostadsbrist. En lösning för att skapa nya bostäder i tätbebyggda områden är vertikal förtätning. Detta kan ske via våningspåbyggnad av bostäder på parkeringshus. Denna typ av påbyggnad ställer dock krav på den befintliga byggnaden. LÄS MER

 3. 3. Problematiska områden vid vertikal förtätning - och hur de kan avhjälpas med hjälp av lättbyggnadselement

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Theres Wiborg; Malin Sundén; [2018]
  Nyckelord :vertical densification; problematic; lightweight construction element; concrete element.; vertikal förtätning; problematik; lättbyggnadselement; betongelement;

  Sammanfattning : För att få plats med alla nya bostäder behöver städer växa. Många städer har ökat i area vilkethar lett till att grönmark försvunnit och att behovet av transporter ökat. Ett annat sätt att lösastädernas tillväxt är att förtäta dessa. Förtätning innebär att den mark som redan är bebyggdexploateras ytterligare. LÄS MER

 4. 4. Vertikala trädgårdar i sydsvenskt klimat : en undersökningsstudie av växtval

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pernilla Landeke Wilsmark; [2018]
  Nyckelord :vertikal trädgård; växtvägg; kallt klimat; stadsklimat; landskapsplanering; gröna väggar; vertikal växtlighet; fasadvegetation; urban heatisland; växtstress; stadsvegetation; stadsgrönska;

  Sammanfattning : I samband med städernas förtätning och platsbristen för grönytor ökar gäller det att hitta nya innovativa lösningar för att uppnå en stad som både är tät och grönskande. En lösning är att tänka vertikalt! Växtväggar, även kallat levande väggar eller vertikala trädgårdar, är det senaste tillskottet bland gröna väggar där växterna är rotade i modulsystem uppsatta på fasaden. LÄS MER

 5. 5. Deformationsvariationer och materialskillnader för höghus stomsystem - med avseende på vertikal belastning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Felicia Hällin; Johannes Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förtätning; Höghus; Stomsystem; Långtidsdeformation; Elastisk deformation; Krypning; Krympning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER