Sökning: "Frida Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Frida Carlsson.

 1. 1. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors stöd till våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Carlsson; Frida Frisk; [2020-08-05]
  Nyckelord :sjuksköterska; hälso- och sjukvård; faktorer; stöd; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld mot kvinnor är globalt förekommande och bör ses som ettfolkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som den våldsutsattakvinnan kommer i kontakt med och sjuksköterskan har därmed en central roll i kvinnansomvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Om patientsäkerhetens påverkan av sjuksköterskans arbetsrelaterade stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanan Alwan; Frida Zeed; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress förekommer inom sjuksköterskans arbete. Vårdkvalitén riskerar att försämras när sjuksköterskan upplever stress i sitt arbete. Sjuksköterskans kärnkompetenser innebär bland annat att sjuksköterskan ska ge god omvårdnad samt mäta och följa upp vårdkvalitén. LÄS MER

 3. 3. Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Carlsson; Isabella Sköld; Frida Källmark; [2020]
  Nyckelord :Accounting choice; IFRS; K3; Decision motives; International activity; Redovisningsval; Beslutsmotiv; Internationell aktivitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS Seminariedatum: 3 juni 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Redovisningsval, IFRS, K3, Beslutsmotiv, Internationell aktivitet Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera vilka motiv som ligger bakom valet av redovisningsregelverket K3 istället för IFRS (K4) hos stora, internationellt aktiva svenska företag. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hilde Njåstad; Frida Roupé; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; erfarenheter; sjuksköterska; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård tillhandahålls till patienter med en obotlig sjukdom eller skada. Sjuksköterskans uppgift inom palliativ vård är att lindra lidande, främja en god livskvalitet samt ge patienten ett värdigt slut på livet. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer för förhöjd skärmtid hos barn mellan 2–5 år - En litteraturstudie med systematisk sokning

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Carlsson; Sofia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER