Sökning: "integrativ litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden integrativ litteraturstudie.

 1. 1. Statiner och ALS En litteraturstudie om incidens och sjukdomsförlopp : Statiner och ALS En litteraturstudie om incidens och sjukdomsförlopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Daniel Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Användning av morfin som tillägg till ryggbedövning under förlossning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Nadda Mekhelif; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter med självskadebeteende inom den psykiatriska vården : En litteraturstudie med integrativ ansats.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; Healthcare professional; Psychiatric care; Self-harm; Erfarenhet; Psykiatrisk vård; Självskadebeteende; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett vida utbrett problem världen över och år 2016 vårdades omkring 6900 personer i Sverige för självskadebeteende. Orsakerna till självskadebeteende kan skilja sig åt mellan olika personer och kan bland annat bero på trauma, depression, ångest eller misshandel. LÄS MER

 4. 4. Därför blev det ett nej En integrativ litteraturstudie om faktorer som påverkar föräldrars inställning till HPV-vaccin

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nillada Andersson; Matilda Ek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effekt och säkerhet av tenecteplas och alteplas vid akut ischemisk stroke : En jämförande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Alexander Soccavo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER