Sökning: "Frida Frisk"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Frida Frisk.

 1. 1. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors stöd till våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Carlsson; Frida Frisk; [2020-08-05]
  Nyckelord :sjuksköterska; hälso- och sjukvård; faktorer; stöd; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld mot kvinnor är globalt förekommande och bör ses som ettfolkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som den våldsutsattakvinnan kommer i kontakt med och sjuksköterskan har därmed en central roll i kvinnansomvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Ta med arbetet till naturen : Ett utomhuskontor för framtidens hållbara samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuskontor; utekontor; miljöpsykologi; utomhuspedagogik; folkhälsa; landskapsarkitektur; utomhusmöbel; produktdesign; småskalig produktion; innovation; hållbart samhälle; social hållbarhet; hållbar samhällsrelevans; offentlig utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på möjligheten och längtan om att få arbeta utomhus med kontorsarbete. Vi tillbringar stora delar av våra liv på våra arbetsplatser. Ofta är det inomhusarbete, främst framför en dator eller ett skrivbord. Vi har få soldagar i Sverige och behöver dagsljus och utomhusvistelse för att må bra. LÄS MER

 3. 3. Utomhusvistelsen och utomhusmiljöns betydelse i förskolan : Pedagogers uppfattningar kring utomhusvistelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sanna Lööw Ohlson; Frida Sandström; [2017]
  Nyckelord :Förskolan; Lek; Pedagogers uppfattningar; Utemiljö; Utevistelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vad pedagoger har för uppfattning kring utevistelseni förskolan och vad de anser om utevistelsens betydelse, utomhusmiljöns erbjudande och deras egnaroll som pedagog. Detta har undersökts genom åtta intervjuer med pedagoger i en kommun i norraSverige där pedagogerna har fått uttryckt sina uppfattningar kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Värdering till verkligt värde : En undersökning av svenska börsnoterade fastighetsbolags redovisning och dess korrelation med börsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Frisk; Frida Lundqvist; [2013]
  Nyckelord :Verkligt värde; IAS 40; Fastighetsbolag; Börsvärde; Eget kapital; Belåningsgrad.;

  Sammanfattning : År 2005 fick en ny redovisningsstandard, IAS 40 sitt genomslag. IAS 40 innebar en förändring i hur bolag redovisar sina tillgångar. För svenska börsnoterade fastighetsbolag innebar förändringen att värdering av tillgångar numera sker till verkligt värde mot att tidigare ha skett till anskaffningsvärde. LÄS MER

 5. 5. Frisk med probiotika? -Skyddar eller lindrar ett dagligt intag av probiotika mot förkylning, feber och influensasymtom?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nathalie Johansson; Frida Midsten; [2012-02-10]
  Nyckelord :probiotics; effect; common cold; fever; flu; influenza; respiratory diseases; lactobacillus; bifidus;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas vuxna av i genomsnitt en till två förkylningar per år och barnminst dubbelt så ofta. Totalt betalade Försäkringskassan ut 4 656 667 vab-dagar (vård avbarn) under år 2010. Probiotiska bakterier i tarmen konkurrerar med sjukdomsframkallandeorganismer och reducerar dess förekomst i tarmfloran. LÄS MER