Sökning: "vetenskapliga synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden vetenskapliga synsätt.

 1. 1. Motiverande samtal vid depression och ångest hos vuxna : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin von Essen; Jeanette Lind; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Depression; Motivational Interviewing; Nursing; Patient-Centered Care; Depression; Motiverande Samtal MI ; Omvårdnadsperspektiv; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor upplever ett försämrat psykiskt välmående och drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige står psykisk ohälsa bakom den största anledningen till långtidssjukskrivningar. LÄS MER

 2. 2. Energibegreppet och dess komplexitet : En litteraturstudie om vilka aspekter av energi som används i didaktisk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Pantsar; Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :energibegreppet; nyckelidéer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar energibegreppet. Det finns flera svårigheter kopplade till undervisning om begreppet energi. En särskild svårighet är att förstå vad energi är. Syftet med studien är att problematisera forskning om energiundervisning, speciellt avseende hur energibegreppet framställs. LÄS MER

 3. 3. Dödshjälp inom palliativ vård, sjukvårdspersonalens erfarenheter samt upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Niklas Pettersson; Tobias Andersson; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; Palliative Care; Healthcare professionals and Experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är dödshjälp inte lagligt men ämnet debatteras utifrån olika synsätt samt etiska aspekter. Sjukvårdspersonalens uppgift är att vårda patienter genom att lindra, trösta samt bota men om patienten inte längre vill leva samt efterfrågar dödshjälp ställs sjuksköterskan inför en utmaning. LÄS MER

 4. 4. Elsäkerhet och Riskhantering - Praktik, regleringar och vetenskapliga teorier för säkrare arbete på elanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jacob Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskanalys; riskhantering; elsäkerhet; transformatorstation; ställverk; Safety I; Safety II; MTO; ESA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for electrical installation work it is suggested in ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, to conduct some sort of risk assessment both before and during the work to maintain a certain electrical safety level. These risk assessments vary between different companies both in quality and method, but the aim is the same. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av palliativ vård vid cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Binta Dampha; Oliwer Ryderdal; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Delaktighet; Palliativ vård; Patienter; Symtomlindring; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med cancer upplever både fysiska och emotionella besvär av sin sjukdom. Det är viktigt för sjukvården att se patienter från ett holistiskt synsätt. LÄS MER