Sökning: "viktboots"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet viktboots.

 1. 1. En beskrivning av islandshästens gångarter : - vad påverkar rörelsemönstret?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ebba Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :gångart; islandshäst;

  Sammanfattning : Hältor är vanligt förekommande hos hästar. För att identifiera och lokalisera var hältan sitter studeras symmetrin i hästens rörelsemönster. Islandshästens rörelsemönster skiljer sig från de flesta andra hästraser med sin utökade förmåga att röra sig i pass och tölt. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om viktboots och tyngre skoning inom islandshästsporten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Fängström Persson; [2017]
  Nyckelord :Islandshäst; ryttare; domare; viktboots; skoning; hovbeslag; balansering;

  Sammanfattning : Opinions regarding weighted boots and heavier shoes in the Icelandic horse sport The Icelandic Horse is a versatile horse and therefore a very popular breed. They are used in many different disciplines but mainly as a riding horse, competition horse and within pleasure riding. LÄS MER